Predstavljamo vam Vremensku crtu europskih građanskih prava koju smo izradili u sklopu CIAO projekta. Vremensku crtu izradili smo u suradnji s partnerima iz Francuske, Rumunjske, Italije, Grčke i Turske u sklopu Erasmus + projekta Citizens into Agora Organizations.

Ona predstavlja presjek europskih konvencija, povelja i ugovora kroz godine koje su donesene s ciljem omogućenja jednakih ljudskih i građanskih prava svim građanima Europske unije. 

Svaka osoba koja ima državljanstvo države članice, građanin/ka je Europske unije. Građanstvo Unije komplementarno je nacionalnom državljanstvu. Građanstvom Unije stječu se brojna prava i dužnosti koja se pridružuju onima iz nacionalnog državljanstva. To je poveznica između građana i EU, kako bi se pospješila identifikacija građana u EU te razvoj europskog javnog mnijenja i identiteta. U Europskoj uniji građani imaju vlastito pravno priznanje uz ono državno. Oni imaju pravosudna i izvansudska sredstva za obranu svojih prava u odnosu na europske institucije.

Istražite i informirajte se o pravima europskih građana i projektu CIAO: Vremenska crta europskih građanskih prava.

 

 

Projekt CIAO se provodi s ciljem promicanja obrazovanja za demokratsko građanstvo, slobodu i nediskriminaciju te počiva na modelu razmjene najboljih, inovativnih praksi europskih zemalja usmjerenih na demokraciju i aktivnu participaciju.

Aktivno građanstvo, društvena inovacija, jednakost i ljudska prava ključne su stavke o kojima  se raspravljalo tijekom prvog međunarodnog "kick off" sastanka u Firenci, 15. i 16. ožujka 2017. godine u organizaciji partnera iz Italije: Knjižnice mira – građanstvo."

Cilj sastanka bio je kroz međusobno upoznavanje, predstavljanje projekta i samih aktivnosti otvoriti temu budućih aktivnosti na projektu te početi razvijati alate – modul treninga o aktivnom građanstvu i vremensku crtu građanskih prava.

Sljedeći sastanak održao se u Zagrebu, 17. i 18. listopada 2017. godine u organizaciji Udruge roditelja Korak po korak.

Sa zadovoljstvom smo ugostili naše partnere na sastanku u Zagrebu. Tijekom dvodnevnog sastanka radili smo na razvoju priručnika, treninga i agende na temu europskih građanskih prava i demokratizacije društva.

Partnerima smo predstavili naš doprinos na lokalnoj razini u ovom području, GOOD inicijativu, Are You Syrious te projekt Organizacije koje brinu.

Iz odličnih rezultata na ovim sastancima, ipak želimo izdvojiti posvećenost svih partnera u radu na razvoju društva koje će se boriti protiv socijalne isključenosti i promovirati demokratizaciju kroz pristup aktivnog građanstva.

Veselimo se sljedećem susretu u Grčkoj, a u međuvremenu radimo na finalizaciji Vremenske crte europskih građanskih prava.

Udruga roditelja "Korak po korak" sudjeluje je u provedbi CIAO (Citizen into Agora Organizations) projekta kao partnerska organizacija udruzi UDAF iz Charentea, grada u Francuskoj.

CIAO partnerstvo uključuje šest partnera iz 5 EU država i jednog iz Turske koji promiču :

- Suradnju i umrežavanje europskih organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju pomoću interkulturalnog pristupa ;

- Razvoj građanskih socijalnih vještina i osnaživanje odraslih i mladih u nepovoljnom položaju.

 

Uz Korak, partneri na projektu su organizacije:

Grčka - KMOP

Italija – Knjižnica mira - građanstvo

Rumunjska – Udruga za građansku participaciju

Turska – Uprava za obitelj i socijalne politike.

 

Ciljane skupine ovog projekta su:

- stručnjaci u području obrazovanja odraslih i umrežavanja udruga sa specifičnim ciljanim skupinama, uključujući migrante

- odrasli uključeni u aktivno građanstvo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

- nezaposleni mladi (NEET)

 

Svrha projekta «CIAO» je promicati demokratske vrijednosti, interkulturalno i nediskriminirajuće učenje, proširiti svijest o pitanju europskog građanstva i prava koja iz njega proistječu te ojačati uključivanje građana.

Projekt se provodi u sklopu Erasmus+ programa, Ključna akcija 2. - strateška partnerstva. Provodi u razdoblju od dvije godine.

Tijekom projekta održat će se međunarodni sastanci u Italiji i Hrvatskoj te trening u Grčkoj, a kao rezultat bit će predstavljena Vremenska crta građanskih prava te izrađen novi modula treninga aktivnog građanstva za trenere.