U sklopu projekta Prevencija u zajednici Udruge „Korak po korak“ za učinkovitu prevenciju zloporabe sredstava ovisnosti i smanjenje broja mladih ovisnika. U skladu s ciljem projekta odnosno povećanjem dostupnosti programa prevencije svih oblika ovisnosti usmjernih općoj populaciji djelce i mladih kroz modele učinkovite i sveubuhvatne prevencije u zajednici, održana je dvodnevna edukacija za različite zainteresirane dionike Gradova partnera koji sudjeluju u radu Vijeća za prevenciju.

Gradovi Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Zaprešić svoje su preventivne prioritete odredili u području prevencije vršnjačkog nasilja, ranog pijenja mladih, zaštite mentalnog zdravlja mladih, privrženosti školi, razvoju sustava volonterskog rada i prevenciji obiteljskog nasilja.

Na edukaciji su svojim akcijskim planovima osmislili kako stvoriti poticajno okruženje za provedbu aktivnosti za prevenciju prioritetnih područja.

Udruga roditelja „Korak po korak“ kreće u provedbu sljedećeg koraka na projektu „Prevencija u zajednici“ kojim namjerava doprinijeti učinkovitoj prevenciji zloporabe sredstava ovisnosti i smanjenju broja mladih ovisnika.  

U osnovnim i srednjim školama partnerskih gradova -  Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Zaprešić, tijekom veljače će se među učenicima provesti anonimno istraživanje o zaštitnim i rizičnim čimbenika za zlouporabu sredstva ovisnosti djece i mladih.

Ukupno, u istraživanje namjeravamo uključiti 1000 djece i mladih iz ova tri grada s ciljem otkrivanja informacija o čimbenicima koji utječu na konzumaciju sredstva ovisnosti među djecom i mladima.

Rezultati ovog istraživanja vrlo su bitni za daljnji tijek projekta i razvoj akcijskih planova prevencije jer učinkoviti akcijski planovi  u ovim zajednicama omogućit će i razvoj konkretnih koraka na razini gradova za učinkovitu prevenciju.

Projekt se provodi uz  podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Kroz projekt surađujemo sa suradnicama s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta koje imaju značajno iskustvo u provedbi istraživanja na ovu tematiku, a ovo istraživanje odobreno je te verificirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Udruga roditelja "Korak po Korak" održala je 1. Edukaciju Vijeća za prevenciju u Termama Jezerčica 7. i 8. prosinca 2017. godine u sklopu projekta Prevencija u zajednici.

Tijekom edukacije članovi Vijeća triju gradova partnera, Jastrebarskog, Zaprešića i Svetog Ivana Zeline imali su priliku educirati se o načinima učinkovite prevencije u zajednici. Ova aktivnost odvija se uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vijeća za prevenciju bila su predvođena gradonačelnikom Jastrebarskog, Zvonimirom Novoselom, gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline, Hrvojem Koščecom te pročelnicom ureda za društvene djelatnosti Grad Zaprešića, Sandrom Sabol Valenčak.

Edukacija Vijeća za prevenciju prvi je korak realizaciji našeg plana aktivnosti uz  suradnju s profesoricama s  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Martinom Ferić, Josipom Mihić, Mirandom Novak te Valentinom Kranželić koje su tijekom edukacije pripremile Vijeća za pristup i rad na prevenciji. Kroz prezentacije te diskusije sudionici edukacije imali su priliku saznati više o rizičnim ponašanjima djece i mladih u kontekstu Hrvatske gdje su prema zadnjim istraživanjima mladi u vrhu Europe po konzumaciji duhana i alkohola.

"Udruga roditelja Korak po Korak" najavljuje 1. Edukaciju Vijeća za prevenciju, 7. i 8. prosinca 2017. godine u Termama Jezerčica.

Edukacija se provodi u sklopu projekta Prevencija u zajednici uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Na edukaciji će sudjelovati 10 članova Vijeća za prevenciju iz svakog od partnerskih gradova na projektu, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina Zaprešić. Među članovima Vijeća za prevenciju bit će i gradonačelnici partnerskih gradova, koordinatori na projektu, policijski službenici, djelatnici lokalnih udruga, građani, odgojno-obrazovni djelatnici i drugi stručnjaci u ovom području.

Članovi vijeća sudjelovanjem će se educirati o problemima u ponašanju i rizičnim ponašanjima djece i mladih te učinkovitoj prevenciji u zajednici. Svako vijeće kroz edukaciju će podići razinu spremnosti za provedbu programa prevencije ovisnosti te planirati predstojeće aktivnosti na projektu.

Edukaciju predvodi voditeljica projekta Marina Trbus uz suradnice s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta, profesorice Josipu Mihić, Martinu Ferić, Mirandu Novak te Valentinu Kranželić.

One će u ovoj dvodnevnoj edukaciji kroz iskustveno učenje  pripremiti Vijeća za provedbu preventivnog programa te velikog istraživanja u siječnju kojim planiramo obuhvatiti učenike osnovnih i srednjih škola u gradovima kako bi definirali rizične i zaštitne čimbenike problema ovisnosti kod djece i mladih.

Jedan od rezultata bit će i izrada javne kampanje svih gradova te plan informiranja i uključenja građana u projektne aktivnosti.

Cilj samog projekta je doprinijeti učinkovitoj prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti djece i mladih kroz podršku rada Vijeća za prevenciju te ključnih ljudi u zajednicama Sv. Ivan Zelina, Jastrebarsko i Zaprešić.

 

S nestrpljenjem iščekujemo edukaciju i veselimo se radu s ključnim ljudima ovih zajednica!

Udruga roditelja "Korak po korak" počinje s provedbom novog projekta, Prevencija u zajednici. Ovaj projekt provodimo u partnerstvu s gradovima Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Zaprešić. Projekt provodimo uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektom namjeravamo doprinijeti učinkovitoj prevenciji zloporabe sredstava ovisnosti uspostavom modela univerzalne prevencije u zajednicama triju partnerskih gradova.

 

Naši su ciljevi:

  • Utvrditi procjenu spremnosti, potreba i resursa u 3 zajednice na području Zagrebačke županije s naglaskom na smanjenje rizičnih čimbenika za zloporabu sredstava ovisnosti djece i mladih kroz akcijsko-znanstveni pristup
  • Osnažiti Vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa
  • Informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu preventivnih programa
  • Evaluirati proces mobilizacije zajednice kako bi unaprijedili te održali i širili model univerzalne prevencije

 

Ovim projektom želimo uključiti zajednicu u cjelini, Vijeća za prevenciju, mlade, lokalnu samoupravu, odgojno-obrazovne djelatnike, policijske službenike, ustanove socijalne skrbi, udruge, zdravstvene ustanove i građane, volontere i druge stručnjake.

Sveobuhvatnim pristupom na razini 3 lokalne zajednice u okviru Zagrebačke županije cilj nam izraditi učinkoviti model prevencije ovisnosti koji će se moći primijeniti i u drugim zajednicama.

Rezultat će biti osnažene i mobilizirane zajednice te izrađen Akcijski plan provedbe preventivnih programa ovisnosti kod djece i mladih, Katalog programa te Plan evaluacije preventivnih programa za Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelinu te Zaprešić.