Udruga roditelja „Korak po korak“ ostvarila je potporu Europske unije za provedbu novog projekta „Organizacije koje brinu“ u sklopu IPA komponente I- Pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobrog upravljanja i transparentnog odlučivanja vezano uz politike koje se odnose na djecu i mlade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.989,17 eura, od čega Europska unija osigurava 205.322,77 eura.

Projekt se provodi u tri grada: Sveti Ivan Zelina, Belišće i Vukovar u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: PRONI – centar za socijalno podučavanje iz Osijeka, PROANIMA.Kreativka iz Vukovara, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te grad- Sveti Ivan Zelina. Suradnici na projektu su gradovi Belišće i Vukovar te organizacija civilnog društva- Udruga gradova. Projekt predviđa podršku organizacijama civilnog društva te edukaciju službenika institucija koja se bave promocijom, poštivanjem i zaštitom prava djece i mladih na razini lokalne samouprave. Dodana vrijednost projektu je osnivanje Vijeća za prevenciju u Gradu Sveti Ivan Zelina te podrška radu Vijeća za prevenciju gradova Belišća i Vukovara koji će djelovati kao koordinacijska tijela na projektu.

Opširnije...

Gradsko vijeće grada Vukovara usvojilo je na 34. sjednici održanoj prošli tjedan Strategiju za djecu grada Vukovara za naredne četiri godine, oblikovanu u okviru projekta "Organizacije koje brinu" koji se provodio tijekom 2015. i 2016. godine u Vukovaru, Belišću i Svetom Ivanu Zelini. 

Projekt je uz sufinanciranje Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske provodila Udruga roditelja "Korak po korak" u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu su surađivali i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri. Strategija za djecu u Vukovaru rezultat je sveobuhvatnog procesa, posebnog po tome što se sastojao od aktivnosti procjene potreba, prikupljanja dječjih prijedloga i uključivanja velikog broja građana u izradu.

Vukovar je ovime dobio uistinu vrlo modernu politiku, i po tome što je sam proces nastanka politike bio vrlo participativan i uključiv, i po uključivanju velikog broja indikatora za svaku uključenu mjeru. Na temelju tih indikatora moći će se po proteku četiri godine vidjeti koliko je strategija provedena te izmjeriti koliko je život djece u Vukovaru napredovao i koliko je kvalitetniji. Obzirom da tek šezdesetak gradova u Hrvatskoj uopće ima službenu politiku za prava djece, a onda još i činjenicu da su rijetki imali ovako sveobuhvatan proces i ugrađene indikatore, može se s pravom reći da se radi o vrlo inovativnoj politici, čak i na razini Europske unije.

Ovim putem Udruga roditelja "Korak po korak" kao nositelj projekta "Organizacije koje brinu" želi zahvaliti najprije djeci, roditeljima te građanima i građankama grada Vukovara na tome što su bili divni domaćini tijekom protekle dvije godine i sudjelovali u aktivnostima projekta. Posebno istićemo ogroman doprinos Roberte Sertić Rajić, predsjednice udruge PROANIMA.Kreativka iz Vukovara koja je bila motor cijelog procesa. Udruga roditelja "Korak po korak" ponosna je što je ovom strategijom doprinijela zaštiti prava djece u Vukovaru te ostavlja širom otvorena vrata za sve buduće suradnje.

"Da ne bude rasističkih vrijeđanja, pošto ovdje žive i Hrvati i Srbi" – izrekao je dječak osnovne škole prije godinu dana u sklopu izjave novinarki HRT-a kada je snimala prilog o istraživanju koje se provodilo u Vukovaru u sklopu projekta "Organizacije koje brinu". Spomenuto istraživanje imalo je za cilj ispitati potrebe i prijedloge djece, roditelja i stručnjaka što gradu Vukovaru treba da bi bio grad po mjeri djeteta. Prikupljeno je oko 1500 prijedloga te su tijekom 2016. godine predstavnici Udruge roditelja "Korak po korak", udruge PROANIMA.Kreativka iz Vukovara te istaknuti pojedinci Vijeća za prevenciju grada Vukovara upravo na temelju tih prijedloga i na osnovni nacionalnih i EU politika za djecu razvijali Strategiju za djecu grada Vukovara.

Ova strategija jedna je od modernijih u Hrvatskoj jer je izrađena vrlo participativno po principu da se krajnje korisnike pitalo što žele promijeniti i kakav grad treba biti a da bi bio po mjeri djeteta. Također, u politiku su ugrađeni indikatori kojima se može direktno pratiti utjecaj politike na kvalitetu života djece u gradu Vukovaru. Uz to, cijelo vrijeme su svi dionici osnaživani da proces bude vrlo transparentan i uključiv. Međutim, ovih dana je na stranicama grada objavljen drugi krug e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću upravo za ovu strategiju, iako je sve već bilo gotovo još u rujnu prošle godine nakon što je bilo odrađeno i predstavljanje strategije na okruglom stolu i e-savjetovanje u trajanju od 30 dana. Kao nositelj projekta "Organizacije koje brinu", udruga roditelja "Korak po korak" smatra da je izrazito važno da se građani uključe u ovaj ponovljeni krug savjetovanja i da doprinesu da se želja koju je dječak s početka ovog teksta naveo i ostvari.

01. prosinca 2016. godine, u Gradskoj vijećnici grada Sveti Ivan Zelina, održana je Završna konferencija projekta Organizacije koje brinu. Voditeljica projekta Marina Trbus predstavila je aktivnosti projekta te ostvarene rezultate, nakon čega su se sudionicima obratile predstavnice partnerskih organizacija: Dijana Galošević iz Centra mladih Belišće, Ema Džakić iz Udruge mladih Zeline i Roberta Rajić iz udruge Proanima.Kreativka, Vukovar. Iznijele su svoja iskustva provedbe te znanja i vještine koje su stekle provedbom aktivnosti. O utjecaju projektnih aktivnosti na djecu i mlade u lokalnim zajednicama i značaju izrađenih lokalnih strategija za djecu govorili su predstavnici gradskih uprava iz Belišća, Zeline i Vukovara: Gradonačelnik Svetog Ivana Zeline Hrvoje Košćec, Ana Pavlović Martinović iz Odjela za društvene djelatnosti Grada Belišća i Ana Živanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara. Lokalna strategija za djecu je usvojena u Gradu Sveti Ivan Zelina te je najavljeno usvajanje lokalnih politika i u Belišću i Vukovaru do kraja tekuće godine. Sudionicima se obratila i pravobraniteljica za djecu, doc.dr.sc. Ivana Milas Klarić o tome kako lokalne zajednice mogu bolje brinuti o djeci. Održana je i panel rasprava u kojoj su sudjelovali stručnjaci u području zaštite prava djece, dobrog upravljanja i participacije građana. Konferenciju je zatvorila Silvija Stanić, izvršna direktorica Udruge roditelja „Korak po korak“ koja je naglasila kako je ovo kraj jednog projekta, ali ujedno i početak cjelovite brige o djeci u lokalnim zajednicama. Zahvalila je svim partnerima i suradnicima kojima su u znak zahvalnosti uručene i plakete. Zaključke panel rasprave navodimo u nastavku. 

U Gradskoj vijećnici Grada Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, održat će se Završna konferencija projekta „Organizacije koje brinu“, u četvrtak, 1. prosinca 2016. s početkom u 12 sati. Projekt je usmjeren na osnaživanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine u području provedbe politika prema djeci i mladima.

Javna rasprava za građane o nacrtu lokalne politike provedena je tijekom lipnja u Zelini, dok je u Vukovaru i Belišću još uvijek u tijeku. Građani su u mogućnosti dati svoje komentare na nacrte strategija u svom gradu putem online savjetovanja na web stranicama grada te tako dati svoj doprinos u stvaranju kvalitetne politike ali i ostvarenju zajedničkog cilja – vizije gradova koji će biti po mjeri djeteta – odgovarati na potrebe svakog djeteta i omogućiti im odrastanje i razvoj u sigurnom i poticajnom okruženju. 

U velikoj viječnici Grada Belišća 24.05.2016. zainteresiranoj je javnosti predstavljen nacrt Lokalne strategije za prava djece Grada Belišća za razdoblje 2016. do 2012. godine. Strategiju je predstavio zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, predsjednik Savjeta za prevenciju, tijela koje je uz vanjske suradnike i Centar mladih Grada Belišća najviše pridonio izradi strategije. Predstavljanjem strategije i njenim stavljanjem u javnu raspravu otpočinje završni dio procesa nominiranja Grada Belišća Gradom po mjeri djeteta. Završnica se očekuje krajem prosinca, kada bi nakon provedene javne rasprave Gradsko vijeće trebalo usvojiti Strategiju i tako zaključiti njezino stvaranje i implementaciju u gradsku svakodnevicu. Već jučer, sudionici predstavljanja iskoristili su prigodu i dali nekolikom prijedloga koji su prihvaćeni i bit će, nakon javne rasprave ugrađeni u strategiju.  Strategiju možete pročitati na stranicama Grada Belišća.

18.svibnja 2016. u 18h u Vjećnici Grada Sv. Ivan Zelina održan je okrugli stol povodom otvaranja javne rasprave o nacrtu strategije za djecu Grada Sv. Ivan Zelina. Nacrt je usredotočen na četiri strateška područja – osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci, eliminaciju svih oblika nasilja, osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama i osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

U Gradu Sveti Ivan Zelina započeo je proces e-savjetovanja o prijedlogu nacrta strategije za prava djece koji će trajati od 19. svibnja do 19. lipnja te pozivamo sve građane i građanke da se uključe i svojim komentarima i prijedlozima doprinesu da konačna strategija bude uistinu po mjeri djeteta.

Na trodnevnoj edukaciji održanoj od 16. do 18. ožujka u Svetom Martinu na Muri, na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz lokalnih organizacija civilnog društva, članovi vijeća za prevenciju, savjeta mladih, predstavnici lokalnih vlasti, obrazovnih i odgojnih ustanova te medija iz Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara predstavljeni su rezultati istraživanja ”Što ti želiš promijeniti?”. Tijekom istraživanja prikupljeno je više od 3.100 prijedloga, od čega čak 2.600 od djece i mladih. Prijedlozi će biti uvršteni u nacrte lokalne strategije za djecu i mlade, a zatim slijedi i proces javnog savjetovanja i rasprave u sklopu kojeg se u donošenje odluka mogu uključiti svi zainteresirani građani. Najmlađi sudionici u istraživanju pokazali su zrelo razmišljanje, iznijeli skromne prijedloge i iskrene želje. Prikupljanjem i razmatranjem dječjih prijedloga te njihovim uvrštavanjem u lokalne strategije za razvoj djece i mladih ostvarit ćemo jednu od najvažnijih aktivnosti u projektu 'Organizacije koje brinu', a to je davanje glasa djeci i mladima, osluškivanje njihovih razmišljanja i djelovanje u skladu s njihovim stvarnim željama i potrebama. Jer, iako se čini da je lokalnu strategiju razvoja djece i mladih nemoguće raditi bez uvida u njihove misli i osjećaje, tek se ovim projektom po prvi put u Hrvatskoj najmlađim građanima daje moć. Moć je to kojom mogu utjecati na svoje lokalne sredine i ostaviti svoj trajni trag, zalažući se za poboljšanje i unapređenje materijalnih i nematerijalnih uvjeta za sretnije i ljepše odrastanje.

Nove ceste, bazene, parkove… više aktivnosti za djecu… da naš grad bude bolji… da ima više kazališnih predstava i vrtića… Svakakve su odgovore mlade glave Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara dale na pitanje „Što ti želiš promijeniti?“ u sklopu istoimenog istraživanja provedenog među djecom, mladima i ostalim građanima krajem siječnja. Sve će prijedloge, a prikupljeno ih je više od 3.100 od čega čak 2.600 od djece i mladih, razmotriti gradske uprave i stručnjaci, a nakon toga će uslijediti proces informiranja i dogovora s djecom, roditeljima i građanima o tome koje će prijedloge sadržavati lokalne strategije za poštivanje prava djece. Time će se ostvariti jedna od najvažnijih aktivnosti u projektu „Organizacije koje brinu“ – davanje glasa djeci i mladima, osluškivanje njihovih razmišljanja i djelovanje u skladu s njihovim stvarnim željama i potrebama. Jer, iako se čini da je lokalnu strategiju razvoja djece i mladih nemoguće raditi bez uvida u njihove misli i osjećaje, projektom „Organizacije koje brinu“ zapravo po prvi put u Hrvatskoj našim najmlađim građanima dajemo moć. Moć je to kojom mogu utjecati na svoje lokalne sredine i ostaviti svoj trajni trag, zalažući se za poboljšanje i unapređenje materijalnih i nematerijalnih uvjeta za sretnije i ljepše odrastanje. 

Edukacijska radionica u Svetom Martinu, koja se održava od 16. do 18. ožujka, okuplja vrsne stručnjake u području zaštite prava djece i mladih iz Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara, a tijekom trodnevnog druženja razmijenit će iskustva i mišljenja o potrebama djece i mladih u svojim zajednicama te pripremati lokalne strategije za svoje zajednice.

Radionica je u potpunosti usmjerena na ostvarenje cilja, a to je izrada lokalnih strategija za djecu i mlade u svakoj od lokalnih sredina u kojoj se projekt provodi. Svi zajedno želimo otvoriti put stvaranju poticajnog okruženja za uključivanje mladih, roditelja i djece u kreiranje politika koje se odnose na njih jer samo zajedničkim snagama možemo pronaći prave načine da lokalnu zajednicu učinimo više po mjeri djece i mladih.
U okviru Kampanje „Što ti želiš promijeniti“, građani Vukovara, Belišća i Sv. Ivana Zeline su od 25. do 29. siječnja 2016. godine i sami imali priliku sudjelovati u izradi gradske strategije za djecu. Kampanja ima za cilj podići svijest o važnosti sudjelovanja građana u izradi javnih politika. U okviru projekta „Organizacije koje brinu“ stoga je provedeno istraživanje u kojem se organiziralo prikupljanje prijedloga građana za poboljšanje kvalitete života djece. Nakon obrade, rezultati će biti predstavljeni gradskoj upravi i stručnjacima koji se bave djecom. Rezultati će uskoro biti objavljeni.

Udruga roditelja "Korak po korak" je u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom provela projekt „Perspektiva mladih o dobrom upravljanju“ koji je sufinancirao Grad Zagreb. Cilj je projekta bio da učenici zagrebačkih srednjih škola i predstavnici Hrvatskog debatnog društva identificiraju područja na kojima je nužno unaprjeđenje kako bi se poštivala načela dobrog upravljanja, a koja podrazumijevaju odgovornost, participaciju građana, predvidivost i transparentnost u postupanju, učinkovitost, djelotvornost, otvorenost prema građanima i koherentnost. 

U sklopu projekta Udruga je održala sastanak s predstavnicima Udruge srednjoškolaca, Mreže mladih Hrvatske i GONG-a gdje su odabrana i predstavljena četiri područja na kojima je nužno unaprjeđenje te za koja su raspisani prikazi postojećeg stanja, opisi problema i preporuke za unaprjeđenje, a uključuju geografsku mobilnost i prometnu povezanost, participaciju mladih u donošenju odluka koje utječu na njih, reformu nacionalnog kurikuluma i profesionalno usmjeravanje učenika. Udruga roditelja "Korak po korak" nastojala je ovim projektom osnažiti mlade da razviju kritičko razmišljanje, pogotovo kad su u pitanju njihova prava i područja koja izravno utječu na njihovu svakodnevicu.  

Više od 30 predstavnika tijela javnih vlasti okupljenih kroz Vijeća za prevenciju u gradovima Belišću, Svetom Ivanu Zelini i Vukovaru sudjelovalo je od 11. do 13. studenoga na trodnevnoj edukaciji u Šibeniku na temu participativnog procesa razvoja lokalnih politika za djecu. Cilj je edukacije bio okupiti predstavnike lokalne samouprave, članove vijeća za prevenciju, članove lokalnih organizacija civilnog društva i predstavnike lokalnih medija kako bi zajedno sudjelovali u izradi lokalnih strategija za djecu i mlade, utemeljenih na stvarnim potrebama zajednica.

Od 19. do 21. listopada 2015. godine, u Zagrebu u hotelu Panorama, održana je trodnevna edukacija partnerskih organizacija civilnog društva okupljenih kroz projekt Organizacije koje brinu. Edukacija je održana sa svrhom osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva – partnera na projektu u procesu izrade kvalitetnih politika prema djeci i mladima u tri grada – Sv. Ivanu Zelini, Belišću i Vukovaru. 

U sklopu edukacije teme vezane za lokalne politike za djecu u odnosu na nacionalne i europske politike te primjere dobre prakse brige o djeci na lokalnoj razini, predstavila je dr.sc. Arijana Mataga Tintor, predstavnica Odjela za društvene djelatnosti grada Velike Gorice. 

Trenutno je u tijeku provedba projekta „Organizacije koje brinu“, usmjeren na osnaživanje organizacija civilnog društva i javne administracije u procesu uspostave transparentnih politika prema djeci i mladima. Sredinom srpnja održan je zagovarački sastanak u Vukovaru na kojem su sudjelovali zamjenica gradonačelnika Marija Budimir, pročelnik za društvene djelatnosti Siniša Mitrović, predstavnici Udruge roditelja „Korak po korak“ i projektnih partnera, udruga PRONI i Proanima.Kreativka. Na sastanku je dogovorena suradnja na izradi strategije za djecu Grada Vukovara te sudjelovanje Grada Vukovara u provedi projektnih aktivnosti, kao što je osnaživanje javnih službenika o načelima dobre i transparentne vladavine.

U sklopu projekta „Organizacije koje brinu“ u tijeku je provedba istraživanja među građanima Belišća, Svetog Ivana Zeline i Vukovara o razini poštivanja prava i razini otvorenosti javne administracije na lokalnoj razini, osobito u području zaštite djece i mladih i njihovih prava. Cilj pokretanja projekta „Organizacije koje brinu“ je osvještavanje mladih u Belišću, Svetom Ivanu Zelini i Vukovaru o svim mogućnostima koje im njihove lokalne zajednice pružaju u zaštiti i realizaciji njihovih prava. Ovo istraživanje ukazat će na potrebe djece i mladih u lokalnim zajednicama na koje, u suradnji s lokalnim administrativnim tijelima i organizacijama civilnog društva, treba odgovoriti.

U Svetom Ivanu Zelini 23. travnja 2015. na početnoj, Kick off Konferenciji, predstavljen je projekt usmjeren na jačanje organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju provedbe politika prema djeci i mladima. Brojni su gradovi u Hrvatskoj pred kojima je izrada strategija ili planova aktivnosti za djecu i mlade, nastavno na Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine koja ističe važnost suradnje s udrugama i lokalnom zajednicom u ostvarivanju njenih ciljeva. To je potaknulo Udrugu roditelja „Korak po korak“ na pokretanje projekta „Organizacije koje brinu“ koji će se tijekom 2015. i 2016. godine provoditi u Svetom Ivanu Zelini, Vukovaru i Belišću s ciljem osnaživanja organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine, odnosno provedbe politika prema djeci i mladima.

Udruga roditelja „Korak po korak“ ostvarila je potporu Europske unije za provedbu novog projekta „Organizacije koje brinu“ u sklopu IPA komponente I- Pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobrog upravljanja i transparentnog odlučivanja vezano uz politike koje se odnose na djecu i mlade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.989,17 eura, od čega Europska unija osigurava 205.322,77 eura.

Projekt se provodi u tri grada: Sveti Ivan Zelina, Belišće i Vukovar u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: PRONI – centar za socijalno podučavanje iz Osijeka, PROANIMA.Kreativka iz Vukovara, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te grad- Sveti Ivan Zelina. Suradnici na projektu su gradovi Belišće i Vukovar te organizacija civilnog društva- Udruga gradova. Projekt predviđa podršku organizacijama civilnog društva te edukaciju službenika institucija koja se bave promocijom, poštivanjem i zaštitom prava djece i mladih na razini lokalne samouprave. Dodana vrijednost projektu je osnivanje Vijeća za prevenciju u Gradu Sveti Ivan Zelina te podrška radu Vijeća za prevenciju gradova Belišća i Vukovara koji će djelovati kao koordinacijska tijela na projektu.