Program "Izgradnja Europe za djecu i s djecom" uključuje borbu protiv seksualnog nasilja nad djecom specifičnim pravnim instrumentima i sveobuhvatnim aktivnostima za podizanje razine svijesti.  U okviru Programa, Vijeće Europe je u Rimu (Italija), 29. studenog 2010. pokrenulo Kampanju za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom.

Glavni ciljevi Kampanje su:

  • promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja
  • pružanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom i to djeci, njihovim obiteljima/skrbnicima i društvu, a time i podizanje razine svijesti o stvarnim razmjerima seksualnog nasilja nad djecom.

Vijeće Europe kampanjama želi osnažiti vlade, članove parlamenata, mreže stručnjaka, civilno društvo, roditelje i djecu, omogućujući im poduzimanje potrebnih koraka za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nositelj je Kampanje u Republici Hrvatskoj. Udruga roditelja "Korak po korak" doprinosi Kampanji svojim aktivnostima kroz provedbu CAP programa prevencije zlostavljanja djece.

Održane su radionice naziva PREVENCIJA SEKSUALNOG NASILJA NAD DJECOM - doprinos kampanji Vijeća Europe 'Jedno od pet'.

Radionice je organizirala Udruga roditelja „Korak po korak“ iz Zagreba u suradnji s Gradom Sveti Ivan Zelina i Gradom Petrinja. Radionice su se održale u sklopu projekta „Prevencija seksualnog nasilja nad djecom – doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom“ koji sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih.


Cilj ovih radionica je bio poboljšati uvid u složeni problem seksualnog nasilja nad djecom, raspraviti što učiniti kad se seksualno zlostavljanje razotkrije, ukazati na važnosti preventivnog djelovanja te predstaviti CAP program prevencije nasilja nad djecom. Radionice su potakle raspravu o mogućnostima poboljšanja kapaciteta lokalne zajednice za preventivni rad i kvalitetnije ostvarivanje prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja.
Radionicama su se odazvali ravnatelji škola, stručni suradnici i drugi djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnici socijalne i zdravstvene službe, udruga, policije i crkve. Ukupan broj sudionika na radionicama je brojio do 60 sudionika. Prisutan broj stručnih suradnika dokaz su velikog interesa za ovu temu što je vrijedan doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom u Republici Hrvatskoj.

Voditeljice radionice su bile Gorana Hitrec, prof. psihologije, suradnica Udruge roditelja „Korak po korak“ te izvršna direktorica Udruge Silvija Stanić, dipl. psih.

 

 

Dostupni podaci govore da je oko 1 od 5 djece u Europi žrtva nekog oblika spolnog nasilja. Procjenjuje se da je u 70 do 85% slučajeva počinitelj netko koga žrtva pozna. Spolno nasilje može imati mnoge oblike: incest i seksualno zlostavljanje, pornografija, prostitucija, trgovina ljudima, podmićivanje,  spolno zlostavljanje od strane vršnjaka. Djeca žrtve spolnog nasilja pate ne samo zbog nedopustive povrede svog fizičkog integriteta. Ugroženo je njihovo mentalno zdravlje i razoreno povjerenje u odrasle. Žrtve često traže utočište u tišini jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su tako mala da nemaju pojma što im se događa,  djeca vrlo često ne znaju kako i gdje potražiti pomoć. Posljedice spolnog nasilja mogu ih pratiti i kao odrasle osobe – u osobnim iskazima često svoj život opisuju kao živjeti izvan sebe u skivenoj tuzi i boli. Većina zlostavljane djeca poznaje svoje zlostavljače. Počinitelji su u iz obiteljskog ili društvenog kruga: rođaci, obiteljski prijatelji ili oni koji se brinu o djeci. Iako je teško dobiti točne podatke koji pokazuju opseg problema, broj sudskih slučajeva koji se odnose na spolno zlostavljanje djece počinjeno institucijama za brigu o djeci stalno raste.

 


2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici u Supetru na Braču održana je radionica pod nazivom Prevencija seksualnog nasilja nad djecom - doprinos kampanji Vijeća Europe 'Jedno od pet'. 

Radionicu je organizirala Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Supetrom kako bi ukazala na složenost problema seksualnog nasilja nad djecom i važnost jačanja kapaciteta lokalne zajednice u prevenciji i osnaživanju prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja. Predstavljen je i CAP program prevencije nasilja nad djecom. 

Radionici je prisustvovalo 14 djelatnica i djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova, a vodila ju je Dalma Luketin, psihologinja i suradnica Udruge roditelja Korak po korak.  

 

U utorak, 27. svibnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je tribina pod nazivom „Prevencija seksualnog zlostavljanja djece: postignuća i izazovi“. Tribinu su organizirale Udruga roditelja Korak po korak i  Udruga za zaštitu obitelji Rijeka - U.Z.O.R., uz pokroviteljstvo Odjela za zdravstvo Grada Rijeke i financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao doprinos Kampanji Vijeća Europe Jedno od pet.

Ovom Tribinom željeli smo ukazati na važnost prevencije seksualnog zlostavljanja djece te prikazati postignuća i izazove s kojima se susrećemo u provedbi preventivnih programa. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju seksualnog nasilja nad tinejdžerima i djeci s poteškoćama kao visoko rizičnim skupinama. 

 

14.5.2014. u Europskom domu Zagreb održana je tribina i prezentacija islandskog dokumentarnog filma Fáðu já! (Zatraži pristanak!) koji obrađuje temu spolnog ponašanja mladih s naglaskom na prevenciju seksualnog zlostavljanja i rizičnog seksualnog ponašanja. Film je preveden je na osam jezika, te je u suradnji s Udrugom roditelja Korak po korak preveden i na hrvatski jezik. Uz prikazivanje filma održana je tribina s ciljem osvještavanja važnosti ulaganja u prevenciju seksualnog zlostavljanja mladih i rizičnog seksualnog ponašanja na kojoj su sudjelovale i same autorice filma Thordis Elva Thorvaldsdottir i Brynhildur Björnsdottir kao i Jona Palsdottir iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture Islanda.

U utorak, 13. svibnja održan je okrugli stol „Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece – postignuća i izazovi“, u organizaciji Udruge roditelja Korak po korak i partnerstvu s Poliklinikom za zaštitu djece Grada Zagreba i Pravobraniteljicom za djecu. Tom prilikom raspravljano je o teškoćama s kojima se stručnjaci susreću tijekom provedbe programa prevencije nasilja nad djecom i tretmana zlostavljača, žrtve i članova njene obitelji, kao i o nužnim promjenama radi unapređenja sustava i učinkovitijeg rješavanja tog problema.

Sustavan, višegodišnji rad Udruge na prevenciji zlostavljanja djece primjenom CAP programa još jednom je prepoznat kao primjer dobre prakse. Na konferenciji Vijeća Europe "Preventing sexual abuse of children" održanoj 10. i 11.12.2013. u Madridu, predstavljena je provedba CAP programa, kao doprinos provedbi Kampanje Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom pod nazivom 'Jedno od pet'. CAP program provode educirani odgojno-obrazovni djelatnici, čime se pridonosi jačanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za sustavan preventivni rad. CAP program ima zaštićena autorska prava, provodi se prema detaljno razrađenim kurikulumima za svaku njegovu varijantu (Predškolski, Osnovni, TeenCAP, CAP za djecu s teškoćama u razvoju) i kroz jasno strukturirane aktivnosti za djecu i odrasle.