Prema Statutu Udruge, tijela upravljanja su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Izvršni direktor
  • Tajnik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge.

Između dva zasjedanja Skupštine Udrugom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor broji 7 članova koji  između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika  Upravnog odbora.

 

Upravni odbor (2019. - 2023. godine) 

1. prim.dr.sc.mr. Nives Šikanić Dugić, predsjednica UO

2. Gorana Hitrec, prof., dopredsjednica UO

3. prof.dr.sc. Renata Miljević - Riđički 

4. Nives Milinović, prof.

5. Izv.prof.dr.sc. Maja Laklija

6. Marija Šinko, dipl.psih.

7. Zvjezdana Kuprešak, mag.iur.

 

Izvršna direktorica: 

Silvija Stanić, dipl.psih. univ.spec.iur.

Tajnik:

Vesna Miličević