U petak 12. 04. i subotu 13. 04. 2013. godine u Dječjem vrtiću „Adriana“ u Splitu održana je edukacija za provedbu CAP programa prevencije nasilja nad i među djecom za stručne suradnike i djelatnike predškolskih ustanova Grada Splita i Splitsko dalmatinske županije. Edukacija je održana u organizaciji Udruge roditelja "Korak po korak", Grada Splita, DV Adriana Split i CAP koordinatorice za Splitsko dalmatinsku županiju, Dalme Vuketin. Seminaru su prisustvovale 26 osobe sa područja Grada Splita i županije. Prisutni su ocijenili edukaciju kao vrlo korisnu u svom stručnom radu i pokazali namjeru da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim vrtićima te time doprinesu smanjenju ranjivosti djece na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. Predavačice na seminaru su dugogodišnje trenerice Udruge roditelja "Korak po korak",Dalma Luketin i Eli Vidović, psihologinje.

 

Udruga roditelja "Korak po korak" održala je seminar za stručne suradnike i odgojiteljice vrtića Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je seminara osposobiti djelatnice vrtića za primjenu Predškolskog CAP programa prevencije zlostavljanja djece. CAP program provodi se u Hrvatskoj od 2000. godine, a verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Seminar se održao u prostorijama Dječjeg vrtića Trešnjevka, Zagreb, u petak 31.1. i subotu 1.2.2014. prilikom čega se odazvalo 38 stručnjaka. Predavačice na seminaru su bile dugogodišnje suradnice udruge roditelja Korak po korak, psihologinje Jagoda Sirovica i Tina Buza.

U Šibeniku je 8. i 9. ožujka 2013. održan seminar za edukaciju pomagača za provedbu Predškolskog CAP programa u vrtićima. Edukacija djelatnika predškolskih ustanova Grada Šibenika dio je aktivnosti projekta "Prevencija seksualnog nasilja nad djecom – doprinos kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom" koji sufinanciraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Šibenik. Predavačice na seminaru su dugogodišnje trenerice Udruge roditelja "Korak po korak", Dalma Luketin i Eli Vidović, psihologinje. Sudionici su pokazali interes i namjeru da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim školama.

 

U petak 24.02. i subotu 25.02.2012. održan je seminar za primjenu Predškolskog CAP programa u Dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu. Seminaru su prisustvovale 54 osobe, djelatnici vrtića na području Grada Zagreba i bliže okolice. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program, Ksenija Benaković Ranogajec i Renata Sudžuković, psihologinje. Sudionici su pokazali veliki interes i želju da ovaj program prevencije zlostavljanja djece provode u svojim vrtićima.

Ovim putem, Udruga se zahvaljuje DV Trešnjevka na ustupanju prostora i pomoći u organizaciji i provedbi seminara.

U Dječjem vrtiću Trešnjica, Kaštel Lukšić, 12. i 13. ožujka 2011. održan je seminar za obuku pomagača u CAP programu prevencije zlostavljanja predškolske djece. Seminar su vodile educirane CAP trenerice Ksenija Benaković (DV "Mali princ", Zagreb) i Dalma Luketin (DV "Kaštela", Kaštel). Prisustvovalo je 36 djelatnica dječjih vrtića iz Splita, Trogira, Omiša, Kaštel Lukšića i Solina (odgajatelji, pedagozi, defektolozi, zdravstveni voditelji, ravnatelji i psiholozi). Sudionice su, kao i na svakoj dosadašnjoj edukaciji, izrazile veliko zadovoljstvo programom i seminarom. Smatraju ga konkretnim, efikasnim, primjenjivim i zanimljivim. Na kraju seminara prikazan je potresan dokumentarni film "Breaking the silence", koji je dodatno ukazao na potrebu rada na prevenciji zlostavljanja djece.

Tijekom 2010. godine održana su dva seminara za CAP pomagače u Predškolskom CAP programu  iz dječjih vrtića Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj seminara bio je osposobljavanje djelatnika vrtića za primjenu CAP programa prevencije zlostavljanja djece, koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
Prvi seminar održan je u Dječjem vrtiću "Ivana Brlić Mažuranić" 12. i 13. ožujka 2010., dok je drugi održan u Dječjem vrtiću "Botinec", 26. i 27. ožujka 2010.
Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program: Ksenija Benaković, psihologinja, i Zvonimira Lojen, psihologinja.

 

Tijekom 2009. godine održana su dva seminara za obučavanje pomagača u Predškolskom CAP programu.

Seminar za Predškolski CAP program održan je 09. i 10. siječnja, 2009. u Dječjem vrtiću "Medveščak" u Zagrebu. Prisutno je bilo  40 odgojitelja i stručnih suradnika iz dječjih vrtića Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Također, 20. i 21. studenog, 2009. održan je seminar u vrtiću "Trešnjica" u Kaštel Lukšiću, na kojem je sudjelovao 42 odgojitelja i stručnih suradnika iz dječjih vrtića s područja Splitsko-dalmatinske županije.

 

  

Početkom godine, 27. i 28. siječnja te 17. i 18. veljače, održana su dva seminara za provedbu Predškolskog CAP programa u dječjem vrtiću „Medo Brundo“ u Zagrebu. Seminare su vodile trenerice Ksenija Ranogajec Benaković i Tina Budić.

Na seminaru je sudjelovalo stotinjak polaznica, djelatnica dječjih vrtića s područja Koprivničko- križevačke, Krapinsko- zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Polaznice su korisnost seminara procijenile visokim ocjenama, jednako kao i njegovu sadržajnu i organizacijsku komponentu te iskazale visoku motiviranost za provedbu Predškolskog CAP programa u svojim vrtićima.

 

Iskoristiti ćemo ovu priliku i kako bi se zahvalili domaćinu seminara, dječjem vrtiću „Medo Brundo“ iz Zagreba, na ustupanju prostora za provedbu seminara.