Nakon višemjesečnih pregovora postignut je sporazum vezano uz Direktivu za potporu ravnoteži između radnog i obiteljskog života za roditelje i njegovatelje. Riječ je o direktivi koja je jedan od rezultata Europskog stupa za socijalna prava i dio je inicijative „Novi početak“ za rješavanje izazova usklađenosti radnog i privatnog života s kojima se suočavaju zaposleni roditelji i skrbnici.

 

Projekt Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji  provode Udruga roditelja „Korak po korak“ i Klub trudnica i roditelja Split, uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u cilju sustavnije provedbe aktivnosti usmjerenih na poticanje uspostave ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenih roditelja. U sklopu istoimenog projekta održana su dva okrugla stola odnosno rasprave i to 8. lipnja, u prostoru Matice Hrvatske u Zagrebu, te 12. lipnja u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu.

Okrugli stol bio je namijenjen poslodavcima, roditeljima, kao i stručnjacima u području socijalne i obiteljske politike te su na istom predstavljeni rezultati istraživanja provedenog u sklopu projekta BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji) #Posao&Obitelj čiji je cilj opisati iskustva zaposlenih roditelja i poslodavaca vezanih uz izazove i mogućnosti uspostave ravnoteže između posla i obitelji. Istraživanje je obuhvatilo fokus-grupe s roditeljima i poslodavcima s područja Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, kao i anketno ispitivanje u kojem je sudjelovalo 772 roditelja iz cijele Hrvatske. 

Na oba okrugla stola razmjenjivala su se iskustava i mogućnosti unaprjeđenja uspostave ravnoteže između posla i obitelji. Aktivnom i konstruktivnom raspravom na okruglim stolovima na kojem su sudjelovali predstavnici i predstavnice donositelja odluka, sindikalni predstavnici, predstavnici organizacija civilnog društva i sami zaposelni roditelji, pokazalo se kako je projekt vrlo vrijedan te kako ovom problemu treba pristupiti vrlo ozbiljno i sustavno.

Povodom  Međunarodnog dana obitelji, koji se u cijelom svijetu obilježava 15. svibnja, predstavljamo rezultate istraživanja o uspostavi bolje ravnoteže između posla i obitelji. Istraživanje je provedeno u okviru projekta BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji), pokrenutog u suradnji s Klubom trudnica i roditelja Split i uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u cilju sustavnije provedbe aktivnosti usmjerenih na poticanje uspostave ravnoteže između privatnog i poslovnog života zaposlenih roditelja. Istraživanje je obuhvatilo fokus-grupe s roditeljima i poslodavcima s područja Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije, kao i anketna ispitivanja u kojima je sudjelovalo 772 roditelja iz cijele Hrvatske.

Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u izazove s kojima se susreću zaposleni roditelji, ali i njihovi poslodavci u uspostavljanju dobre ravnoteže između radnog i obiteljskog života. Krajnje je vrijeme da se na objema razinama osvijesti da je takva ravnoteža ne samo značajan doprinos društvu u cjelini, već i dvostruko dobitna situacija i za roditelje i poslodavce. Zadovoljni zaposlenici, koji su ujedno i roditelji, mogu svoje potencijale ostvarivati tek kad ne moraju birati između posla i obitelji. Istovremeno, podjela brige o djetetu između roditelja doprinosi rodnoj ravnopravnosti te osnaživanju zaposlenih majki na tržištu rada.

Udruga roditelja "Korak po korak" provodi Istraživanje za roditelje o postizanju ravnoteže između posla i obitelji s partnerom, Klubom trudnica i roditelja Split.

Istraživanje se provodi u sklopu projekta BRZO (Bolja ravnoteža za zaposlene obitelji) #Posao&Obitelj, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za ispunjavanje ankete potrebno je odvojiti najviše 10 minuta, a sudjelovanje je u potpunosti anonimno i ovim putem pozivamo sve roditelje, bez obzira na trenutni radni status da se uključe u projekt, ispune anketu i doprinesu stvaranju boljih uvjeta za obiteljski i poslovni život u Hrvatskoj 

Ovim istraživanjem cilj nam je preispitati mišljenja, iskustva i stavove roditelja o mogućnostima i potrebama u Hrvatskoj za postizanje ravnoteže između posla i obitelji. Što ravnoteža za zaposlene obitelji znači i koliko radni uvjeti u Hrvatskoj omogućuju kvalitetan obiteljski život, a da se pritom ne isključuje poslovni uspjeh.

 

Anketu možete ispuniti ovdje.

Okosnica projekta BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji) je online kampanja pod nazivom #Posao&Obitelj kojom ćemo u razdoblju od 21. studenog do 1. prosinca, po uzoru na kampanju COFACE-a, na Facebook stranicama Udruge roditelja "Korak po korak" i Kluba trudnica i roditelja Split informirati javnost o događanjima na razini Europe vezano uz promjene za podršku obiteljima i postizanje ravnoteže između obitelji i posla.

Uz informiranje, cilj je kampanje i povezivanje prijedloga iz direktive na europskoj razini s potrebama obitelji u Hrvatskoj, kao i ukazivanje na potrebe i promjene u nacionalnoj obiteljskoj politici koju provode institucije RH. Poruke kampanje bit će prikazane kroz infografike, videozapise, iskustva i izjave Silvije Stanić koja 23. studenog sudjeluje i na prvom European Business-Education Summitu pri čemu će razmatrati mogućnosti treninga za poslodavce o fleksibilizaciji radnog vremena.

 

BRZO (Bolja Ravnoteža za Zaposlene Obitelji) #Posao&Obitelj projekt je kojeg Udruga roditelja "Korak po korak" provodi u partnerstvu s udrugom "Klub trudnica i roditelja Split". Projekt se provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je usmjeren na podršku obiteljima, zaposlenim roditeljima, kako bi postigli ravnotežu između poslovnih i obiteljskih obaveza, a provodi se na području Grada Zagreba i Splitsko-dalmatinske županije. 

Ovaj cilj kroz projekt ostvarit će se

  • Utvrđivanjem izazova i mogućnosti uspostave ravnoteže
  • Informiranjem javnosti o mogućnostima poboljšanja ravnoteže te
  • Poticanjem razvoja aktivnosti za postizanje ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života na području ove dvije lokalne zajednice.

Ovim putem kao članica Europske mreže obiteljskih organizacija COFACE Families Europe, mogućnosti obitelji u Hrvatskoj želimo približiti međunarodnim smjernicama koje ističu zagovaranje uvjeta za lakše usklađivanje zahtjeva poslovnog i obiteljskog života na razini Europske unije. 

Obitelji  u kojima roditelji uspiju postići ravnotežu svakako su u boljoj poziciji jer se s jedne strane  kvalitetnije brinu o djeci i drugim članovima obitelji, a s druge strane ostvaruju pozitivne poslovne rezultate. Kad sve zbrojimo, to utječe na društvo u cjelini. Obitelji u ravnoteži su zadovoljnije, učinkovitije, socijalno uključene.

Projekt uključuje zaposlene roditelje i poslodavce kako bi potrebe i mogućnosti bile usklađene. Roditelji i poslodavci susreću se s brojnim izazovima, a ovim putem želimo potaknuti društvo na aktivne promjene i podršku zaposlenim roditeljima.