U suradnji s partnericama na projektu iz Udruge RODA i Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak,  proveli smo drugu volontersku akciju projekta „Uključene zajednice“, koja se zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemioloških restrikcija održala na dva uzastopna dana preko platforme Zoom.  Akcija je provedena s ciljem podizanja svijesti i dodatnog senzibiliziranja stručnjaka iz odgojno-obrazovnog sustava na potrebe i izazove djece (bivših) zatvorenika, a organizirana je s fokusom na predstavljanje slikovnica za djecu predškolske i niže osnovnoškolske dobi koje su izrađene u okviru projekta.

U ponedjeljak, 30.11., od 13 do 14h smo stručnjacima iz dječjih vrtića grada Zagreba preko Zoom platforme predstavili slikovnicu Zašto je Gor nacrtao zub? namijenjenu djeci predškolske dobi i letak o tome kako razgovarati s djecom o roditeljevom izdržavanju kazne zatvora. Na predstavljanju su sudjelovale: Mia Krpan, voditeljica projekta; Daria Ivošević i Sara Carević iz UR “Korak po korak”, Sanja Brajković iz POU Korak po korak; Ivana Zanze i Branka Mrzić Jagatić iz Udruga RODA te Maja Vukmanić Rajter iz Hrabrog telefona, sudionica projekta i ujedno volonterka ove akcije, a od sudionika su nam se uspjele pridružiti dvije stručne suradnice iz Dječjeg vrtića Medo Brundo, te 3 stručne suradnice iz Dječjeg vrtića Gajnice.

Nakon što je voditeljica ukratko predstavila aktivnosti i ciljeve projekta, te podlogu i svrhu za izradu slikovnice Zašto je Gor nacrtao zub?, ravnateljica POU Korak po korak, Sanja Brajković, pročitala je tekst slikovnice dok su istovremeno na zaslonu sudionici mogli pratiti ilustracije. Sudionici su zatim podijelili s autoricama svoje dojmove i upite o slikovnici i procesu njenog osmišljavanja i izrade. Komentirali su odabir likova, ilustracija, prilagodbu teksta djeci predškolske dobi i osmišljavanje poruka kojima su autorice nastojale doprijeti do čitatelja. Voditeljica je nakon toga predstavila sudionicima i letak Kako razgovarati s djecom o izdržavanju kazne zatvora?, namijenjen roditeljima počiniteljima kaznenih djela, njihovim partnerima, članovima obitelji i stručnjacima koji rade s roditeljima, djecom i obiteljima. Sudionici su zatim razmijenili iskustva iz rada s ovom skupinom djece i roditelja (uz naglasak da su izrazito rijetka), te istaknuli važnost i prilike intersektorske suradnje, osobito u vidu mogućnosti i potrebe za dijeljenjem informacija koje mogu pomoći stručnjacima odgojno-obrazovnog sustava u pružanju adekvatne podrške.

U utorak, 1.12., također od 13 do 14h, na isti način održana je akcija namijenjena stručnjacima zaposlenima u osnovnim školama u Zagrebu. Njima je, međutim, uz projekt i već spomenuti letak, predstavljena slikovnicu Što muči Riku? za djecu u dobi 7 do 9 godina.

Slikovnicu je čitala naša suradnica iz udruge RODA, Branka Mrzić Jagatić, a uz nju su na online predstavljanju bili prisutni: Ivana Zanze iz udruge RODA, Victoria Rauch iz Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, Mia Krpan, Daria Ivošević i Sara Carević iz UR “Korak po korak”, sudionice projekta i volonterke ove akcije - Maja Vukmanić Rajter iz Hrabrog telefona i Eva Jurković iz Centra Sirius, te predstavnici stručnog osoblja triju zagrebačkih osnovnih škola: OŠ Matka Laginje, OŠ Dragutina Tadijanovića i OŠ Tina Ujevića.

Kao i prethodnog dana, nakon čitanja uslijedilo je dijeljenje dojmova o slikovnici, prilikama za njeno korištenje u radu, osobito u aktivnostima za prevenciju izoliranosti i isključenosti djece (bivših) zatvorenika u školi. Sudionici su naveli kako je rad s djecom i roditeljima koji su pogođeni izdržavanjem kazne zatvora rijedak i prilagođava se od slučaja do slučaja, te ne postoje sustavne edukacije ili dijalog među zaposlenicima škole o ovoj temi. Partnerice iz udruge RODA predstavile su statistike koje ukazuju na to je broj djece čiji su roditelji u zatvoru i koji tim roditeljima odlazi u posjet znatno veći nego ga percipiramo, zbog čega je važno daljnje osvještavanje i razgovor o ovoj temi, te suradnja sa školama u svrhu prilagodbe pristupa u radu s djecom čija je svakodnevica često puna značajnih promjena koje donosi roditeljev odlazak, boravak ili povratak iz zatvora.

Sa sudionicima obaju online događanja – stručnjacima iz predškolskog i osnovnoškolskog sustava obrazovanja, razgovarali smo o tome kako im ovi materijali mogu poslužiti u pružanju podrške djeci (bivših) zatvorenika, ali i njihovim roditeljima i skrbnicima, prilikom nošenja sa svim promjenama koje donosi izdržavanje kazne zatvora. Jedan od oblika pružanja podrške ovoj djeci je poticanje razvoja empatije druge djece prema njima, što je bio osnovni motiv za izradu ovih slikovnica.

Poziv na sudjelovanje bio je upućen na desetak zagrebačkih dječjih vrtića i osnovnih škola, kojima su prije samog predstavljanja na adrese poslane slikovnice u fizičkom obliku.

Senzibilizacijom i informiranjem stručnjaka iz odgojno obrazovnog sustava, kao i međusobnim povezivanjem i suradnjom nastojimo doprinijeti izgradnji uključivijih zajednica kako bismo pružili podršku djeci kojoj je potrebna, te zaštitili i očuvali dobrobit svakog djeteta.

 

Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave i stajališta izražena u okviru ovog događanja te u publikacijama isključiva su odgovornost Udruge roditelja „Korak po korak“.