U suradnji s partnericama na projektu iz Udruge RODA i Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak,  proveli smo drugu volontersku akciju projekta „Uključene zajednice“, koja se zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemioloških restrikcija održala na dva uzastopna dana preko platforme Zoom.  Akcija je provedena s ciljem podizanja svijesti i dodatnog senzibiliziranja stručnjaka iz odgojno-obrazovnog sustava na potrebe i izazove djece (bivših) zatvorenika, a organizirana je s fokusom na predstavljanje slikovnica za djecu predškolske i niže osnovnoškolske dobi koje su izrađene u okviru projekta.

Pozivamo sve prijatelje Udruge roditelja Korak po korak da nas podrže u kontinuiranim nastojanjima i djelovanju u području prevencije zlostavljanja djece kroz online glasovanje i sudjelovanje u dobrotvornoj kampanji i natječaju za donacije tvrtke IKEA pod nazivom „SAGOSKATT“.

U sklopu ovogodišnje dobrotvorne kampanje, uz kupnju nove linije plišanih igračaka iz obitelji SAGOSKATT, članovi IKEA FAMILY KLUBA mogu se društveno angažirati putem online glasovanja za udruge čije je djelovanje na različite načine usmjereno na povećanje dobrobiti djece u lokalnim zajednicama.

Ponosni smo da je i ove godine Udruga roditelja Korak po korak ušla u uži izbor te postala jedna od tri udruge finalistice donacijskog natječaja „SAGOSKATT“ koji IKEA provodi na globalnoj razini.

 

POZIV

na trodnevni međunarodni webinar 

“SUOČAVANJE S IZAZOVIMA POSTPENALNOG PRIHVATA:

KAKO DO UČINKOVITIJE RESOCIJALIZACIJE I REINTEGRACIJE

POČINITELJA KAZNENIH DJELA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI U ZAJEDNICU?”

Udruga roditelja Korak po korak vas poziva na trodnevni međunarodni webinar na temu pružanja usluga postpenalnog prihvata za počinitelje kaznenih djela i članove njihovih obitelji, a s ciljem stvaranja uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u zajednicu. Webinar je namijenjen stručnom osoblju odgojno-obrazovnih ustanova, vrtića i osnovnih škola, stručnjacima iz organizacija civilnog društva te svim stručnjacima koji djeluju u području postpenalnog prihvata i zatvorskog sustava.

Webinare će voditi stručni suradnici Udruge roditelja Korak po korak na projektu „Uključene zajednice“ iz Republike Hrvatske i Republike Finske, a sudionicima će biti na raspolaganju za odgovore na pitanja u finalnom dijelu webinara.

U suradnji s Udrugom za promicanje zdravog života i poboljšanje kvalitete življenja "Luč" i Udruženjem "Djeca prva", Udruga roditelja Korak po korak održala je 27. i 28. studenoga 2020. drugi modul edukacije za voditelje psihosocijalnih grupa podrške u tugovanju u okviru projekta PUT-psihosocijalna podrška u tugovanju za djecu i obitelji. Zbog izuzetno nepovoljne epidemiološke situacije, drugi model održan je u online okruženju preko platforme Zoom.

Dvodnevnu radionicu su vodile psihologinje, stručnjakinje u području mentalnog zdravlja  Silvija Stanić,  Mirjana Bijelić, Sanja Orešković Vrbanec, Jasenka Pregrad, Ivana Ćosić Pregrad, Dragana Miletić i Neda Vac Burić.   Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 16 sudionika i sudionica iz Brodsko-Posavske, Karlovačke, Sisačko-Moslavačke i Zagrebačke županije, u okviru četiri županijska tima projekta. 

Autorica: Nelly Polyzou, KMOP – Social Action and Innovation Centre

Seksualno zlostavljanje može se dogoditi bilo gdje, uživo ili online, i povezano je s brojnim različitim čimbenicima. Izvješća pokazuju da su tijekom pandemije COVID-19 online rizici seksualnog zlostavljanja posebno porasli, jer i djeca i odrasli provode više vremena online, dok je fizičko distanciranje ograničilo kontakt i interakciju između djece i odraslih koji ih podržavaju, kao što su učitelji. U ovakvim okolnostima uloga roditelja u zaštiti njihove djece od zlostavljanja na internetu postala je još važnija. Međutim, kako bi mogli utvrditi rizike i zaštititi svoju djecu, roditelji moraju imati pristup odgovarajućim informacijama i formalnim osposobljavanjima vezanim uz prevenciju zlostavljanja djece.

Istraživanje koje je provedeno u okviru Erasmus+ programa STOP – "Stop zlostavljanju djece kroz učinkovitu obuku i aplikaciju proširene stvarnosti" u Hrvatskoj, Grčkoj, Italiji, Španjolskoj i na Cipru pokazalo je nedostatak odgovarajuće informiranosti roditelja o različitim vrstama seksualnog zlostavljanja i načinima kako to spriječiti. Roditelji većinu informacija o seksualnom zlostavljanju dobivaju uglavnom od svojih vršnjaka i putem neformalnih sredstava (bivši članci i istraživanja na internetu), a nakon toga kroz edukaciju u školama ili udrugama roditelja. Kao rezultat toga, nisu primjereno ili dovoljno informirani o toj temi. Iako shvaćaju da pristup internetu dolazi s rizicima, ne mogu identificirati vrste rizika s kojima se njihovo dijete može suočiti osim što može biti vrbovano (eng. Grooming) na društvenim medijima ili putem online chat-a.

Što roditelji zapravo rade kako bi spriječili zlostavljanje djece? Istraživanja STOP-a pokazuju da, kako bi zaštitili svoju djecu, roditelji uglavnom koriste (digitalne) roditeljske kontrole i antivirusne sustave kako bi zaštitili uređaje od vanjskih napada. Osim toga, neki od njih razgovaraju sa svojom djecom o rizicima seksualnih zlostavljanja na internetu. Većina roditelja smatra da je za smanjenje rizika povezanih sa seksualnim zlostavljanjem potrebna snažna potpora nacionalnog zakonodavstva. Također, slažu se da bi trebalo biti više školskih edukacija kako bi se povećale njihove vještine i znanja

Iako je uloga škole u pružanju takvih edukacija ključna, roditelji ne bi trebali zaboraviti vlastitu odgovornost u pružanju zaštite i podrške svom djetetu. Važno je biti oprezan, angažirati se i blisko surađivati s nastavnicima i osobama koje rade s mladima kako bi se smanjili online rizici od zlostavljanja djece. Razgovor sa svojom djecom o sigurnosti na internetu, uključivanje u proces – upoznavanje web stranica, aplikacija i igara koje njihova djeca koriste, te oprez na znakove nevolje ključni su koraci u smanjenju tih rizika.

Cilj je Erasmus+ projekta STOP doprinijeti smanjenju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece (u dobi od 9 do 18 godina) razvijajući i nudeći inovativne metodologije učenja o prevenciji seksualnog zlostavljanja osobama koje rade s mladima. Projektom se žele pružiti novi pristupi i alati osobama koje rade s mladima, a temelji se na igri proširene stvarnosti (AR - eng. augmented reality game), za borbu protiv nepovoljnog iskustva djece i na internetu i izvan njega.

 Za više informacija,

  • posjetite web stranicu: http://erasmusstop.eu/ ili se
  • pridružite našoj Facebook zajednici @STOP child abuse ThrOugh effective training and augmented reality.

U partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ grada Gospića nastavili smo s provedbom aktivnosti u sklopu projekta Budi Odgovoran, Slobodno Sheraj (BOSS)!

U skladu s ciljem projekta koji se oslanja na poticanje odgovornog spolnog ponašanja mladih kroz analiziranje, korištenje i dijeljenje informacija, proveli smo dvije aktivnosti zajedno s našim volonterima.

Organizirano je ukupno 5 fokus grupa na kojima je sudjelovao 21 sudionik, a njihova svrha bila je utvrditi perspektivu i potrebe mladih o izazovima i mogućnostima unapređenja vezanim uz odgovorno spolno ponašanje mladih. Na temelju dobivenih rezultata kreiran je anketni upitnik koji je proveden na uzorku od 200 mladih diljem Republike Hrvatske, a njegova poanta bila je obuhvatiti perspektivu većeg broja mladih koji će se razlikovati prema demografskim obilježjima.

Kako bi sumirali sve dobivene rezultate, održan je jednodnevni BOSS UP! susret 31.10 putem ZOOM platforme. Na njemu su sudjelovali svi volonteri timova BOSS 1 i BOSS 2. Glavni smisao ovog susreta bio je predstavljanje provedenih aktivnosti te kreiranje tema i željenih poruka o važnosti odgovornog spolnog ponašanja mladih koje će biti uključene u izradu edukativnih video poruka.

Slijedi nam planiranje medijske kampanje u sklopu koje ćemo promovirati izrađene video poruke kako bismo unaprijedili informiranost o potrebama mladih i senzibilizirali opću i stručnu javnost.

Izrađen je služeni Instagram profil na kojem možete pratiti naše daljnje aktivnosti.

Zapratite nas i na: @boss_odgovorno_sheraj

 

U sklopu Erasmus + strateškog partnerstva ParentBank organizirali smo online trening stručnjaka koji rade s samohranim roditeljima. Program edukacije slijedio je kurikulum razvijen u okviru projektnih aktivnosti. Na treningu su predstavljeni projekt, kompetencije za cjeloživotno učenje (općenito), sudionici su upoznati s platformom COEUS na kojoj su razvijeni svi radni materijali, praktične vježbe i alati za vrednovanje. Naš trening održan je za 30 polaznika, uglavnom socijalnih radnika koji rade u centrima za socijalnu skrb, ali i psihologa iz javnih tijela, nevladinih organizacija i drugih institucija. Imali smo i nekoliko NGO stručnjaka i predstavnika Centara za odgoj i obrazovanje. Sudionici su izrazili spremnost za daljnju suradnju na tim temama, kao i važnost rada s samohranim roditeljima na razvoju Banke vremena koju trenutno razvijamo.

Pratite nas i dalje za nove informacije i aktivnosti na ovom projektu.

 

U suradnji s partnerskim organizacijama na projektu, udrugom RODA  - Roditelji u akciji i Pučkim otvorenim učilištem Korak po korak iz Zagreba, izradili smo slikovnicu „Zašto je Gor nacrtao zub“ kako bi roditeljima, odgajateljima, skrbnicima i/ili udomiteljima poslužila kao alat i model za podršku u razvoju suosjećanja i empatije njihove djece prema djeci čiji su roditelji (bili) na izdržavanju kazne zatvora.

Slikovnica je namijenjena djeci predškolske dobi, i pobliže dočarava što sve doživljava te s kojim se izazovima i poteškoćama nosi mali ris Gor kojem nedostaje njegov tata. Autori teksta slikovnice su Udruga roditelja „Korak po korak“, udruga RODA – Roditelji u akciji i Pučko otvoreno učilište Korak po korak iz Zagreba, a izradu ilustracija potpisuje Dea Jagić, animatorica, dizajnerica, ilustratorica i redateljica iz Zagreba.

 

U srijedu, 28.10.2020., u 13h u Gradskoj vijećnici u Varaždinu na adresi Trg kralja Tomislava 1, u suradnji s udrugom Novi put iz Varaždina kao sudionicima projekta te Upravnim odjelom za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo Grada Varaždina kao domaćinima, provest ćemo volontersku akciju na koju smo pozvali stručnjake zaposlene u organizacijama i institucijama koje rade s djecom i obiteljima na području varaždinske županije.

Na događanju ćemo okupljenim sudionicima predstaviti i podijeliti slikovnicu „Zašto je Gor nacrtao zub?“ , ali i letke sa smjernicama o tome kako razgovorati s djecom o ovoj temi.

Slikovnica i letak će svim zainteresiranima uskoro biti dostupna i u online verziji pa ćete ih moći preuzeti na našem webu!

 

Organizacija događaja je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i  Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave i stajališta izražena u okviru organiziranog događanja isključiva su odgovornost Udruge roditelja „Korak po korak“. 

Potkategorije