Udruga roditelja Korak po korak održala je 23.10.2018. u prostoru Matice hrvatske završnu prezentaciju aktivnosti svog projekta „Uključeni roditelji“. Cilj projekta je smanjenje diskriminacije i povećana integracija bivših zatvorenika i njihovih obitelji. Projekt je sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade, a odvijao se u partnerstvu sa Ministarstvom pravosuđa.

Projekt je ove godine djelovao na više razina te obuhvatio suradnju s ključnim dionicima, grupni rad s osobama u kaznenom sustavu te individualni rad s osobama u tretmanu Probacijskih ureda Zagreb. Specifičnost ovogodišnje provedbe jest i povećano uključivanje članova obitelji zatvorenika i bivših zatvorenika koji su Savjetovalište prepoznali kao mjesto informiranja i podrške.

Također, kroz okupljanje je predstavljen priručnik za psiho - socijalni kao i osobni rad sa ugroženim skupinama društva, a sa specifičnim naglaskom na zatvorsku i bivšu zatvorsku populaciju, "Slušam te". Autorice priručnika su Marina Trbus, prof.psih., univ.spec.iur., voditeljica projekta i Iva Buconjić, mag.psih., obje sa iskustvom rada s ovom specifičnom skupinom korisnika.

Predstavljen je i projekt Udruge u najavi, "Uključene zajednice", čiji je cilj doprinos učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji bivših zatvorenika kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te povezivanje s lokalnom upravom.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, Psihijatrijske bolnice Vrapče te organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba.

Zaključci završne prezentacije su -

1. Ključna za pružanje najbolje usluge korisnicima je suradnja organizacija civilnog društva sa ključnim dionicima, odnosno Ministarstvom pravosuđa, Probacijskim uredima, a po potrebi i Kaznionicama te Centrima za socijalnu skrb i Ministarstvom unutarnjih poslova.

2. Potrebno je nastaviti jačanje partnerstva između OCD - ova koje pružaju širok raspon usluga, a koje onda zajednički mogu ponuditi korisnicima. Na tome će se raditi kroz projekt "Uključene zajednice".

3. Udruga u narednom razdoblju nastavlja sa uključivanjem korisnika u individualni rad, a potencijalni korisnici su osuđenici te članovi njihovih obitelji.

4. Neke od specifičnih usluga koje je dugoročno važno osigurati su mogućnost realizacije kontakata roditelja s djecom uz nadzor (uz suradnju sa CZSS, u prostorima Udruga) te pravnu podršku.

Udruga roditelja Korak po korak nastavit će suradnju s ključnim dionicima te će također nastaviti pružati potrebne usluge korisnicima na ovom području. Zahvaljujemo se svim sudionicima predstavljanja provedbe projekta te se veslimo budućem nastavku i širenju suradnje!