Predstavljamo vam Vremensku crtu europskih građanskih prava koju smo izradili u sklopu CIAO projekta. Vremensku crtu izradili smo u suradnji s partnerima iz Francuske, Rumunjske, Italije, Grčke i Turske u sklopu Erasmus + projekta Citizens into Agora Organizations.

Ona predstavlja presjek europskih konvencija, povelja i ugovora kroz godine koje su donesene s ciljem omogućenja jednakih ljudskih i građanskih prava svim građanima Europske unije. 

Svaka osoba koja ima državljanstvo države članice, građanin/ka je Europske unije. Građanstvo Unije komplementarno je nacionalnom državljanstvu. Građanstvom Unije stječu se brojna prava i dužnosti koja se pridružuju onima iz nacionalnog državljanstva. To je poveznica između građana i EU, kako bi se pospješila identifikacija građana u EU te razvoj europskog javnog mnijenja i identiteta. U Europskoj uniji građani imaju vlastito pravno priznanje uz ono državno. Oni imaju pravosudna i izvansudska sredstva za obranu svojih prava u odnosu na europske institucije.

Istražite i informirajte se o pravima europskih građana i projektu CIAO: Vremenska crta europskih građanskih prava.