Projekt CIAO se provodi s ciljem promicanja obrazovanja za demokratsko građanstvo, slobodu i nediskriminaciju te počiva na modelu razmjene najboljih, inovativnih praksi europskih zemalja usmjerenih na demokraciju i aktivnu participaciju.

Aktivno građanstvo, društvena inovacija, jednakost i ljudska prava ključne su stavke o kojima  se raspravljalo tijekom prvog međunarodnog "kick off" sastanka u Firenci, 15. i 16. ožujka 2017. godine u organizaciji partnera iz Italije: Knjižnice mira – građanstvo."

Cilj sastanka bio je kroz međusobno upoznavanje, predstavljanje projekta i samih aktivnosti otvoriti temu budućih aktivnosti na projektu te početi razvijati alate – modul treninga o aktivnom građanstvu i vremensku crtu građanskih prava.

Sljedeći sastanak održao se u Zagrebu, 17. i 18. listopada 2017. godine u organizaciji Udruge roditelja Korak po korak.

Sa zadovoljstvom smo ugostili naše partnere na sastanku u Zagrebu. Tijekom dvodnevnog sastanka radili smo na razvoju priručnika, treninga i agende na temu europskih građanskih prava i demokratizacije društva.

Partnerima smo predstavili naš doprinos na lokalnoj razini u ovom području, GOOD inicijativu, Are You Syrious te projekt Organizacije koje brinu.

Iz odličnih rezultata na ovim sastancima, ipak želimo izdvojiti posvećenost svih partnera u radu na razvoju društva koje će se boriti protiv socijalne isključenosti i promovirati demokratizaciju kroz pristup aktivnog građanstva.

Veselimo se sljedećem susretu u Grčkoj, a u međuvremenu radimo na finalizaciji Vremenske crte europskih građanskih prava.