Udruga roditelja "Korak po korak" sudjeluje je u provedbi CIAO (Citizen into Agora Organizations) projekta kao partnerska organizacija udruzi UDAF iz Charentea, grada u Francuskoj.

CIAO partnerstvo uključuje šest partnera iz 5 EU država i jednog iz Turske koji promiču :

- Suradnju i umrežavanje europskih organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih, uključivanjem osoba u nepovoljnom položaju pomoću interkulturalnog pristupa ;

- Razvoj građanskih socijalnih vještina i osnaživanje odraslih i mladih u nepovoljnom položaju.

 

Uz Korak, partneri na projektu su organizacije:

Grčka - KMOP

Italija – Knjižnica mira - građanstvo

Rumunjska – Udruga za građansku participaciju

Turska – Uprava za obitelj i socijalne politike.

 

Ciljane skupine ovog projekta su:

- stručnjaci u području obrazovanja odraslih i umrežavanja udruga sa specifičnim ciljanim skupinama, uključujući migrante

- odrasli uključeni u aktivno građanstvo na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

- nezaposleni mladi (NEET)

 

Svrha projekta «CIAO» je promicati demokratske vrijednosti, interkulturalno i nediskriminirajuće učenje, proširiti svijest o pitanju europskog građanstva i prava koja iz njega proistječu te ojačati uključivanje građana.

Projekt se provodi u sklopu Erasmus+ programa, Ključna akcija 2. - strateška partnerstva. Provodi u razdoblju od dvije godine.

Tijekom projekta održat će se međunarodni sastanci u Italiji i Hrvatskoj te trening u Grčkoj, a kao rezultat bit će predstavljena Vremenska crta građanskih prava te izrađen novi modula treninga aktivnog građanstva za trenere.