U veljači 2016. završio je projekt "Zajedno za mame" čija je provedba osigurala pripremu maloljetnih i mladih majki za samostalan život na području Koprivničko-križevačke županije. Projekt je omogućio veću informiranost, educiranost i osnaživanje maloljetnih i mladih majki kako bi se jačale njihove osobne kompetencije i socijalne vještine te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje u zajednici. Projektom su se educirali i senzibilizirali volonteri za pružanje psihosocijalne podrške maloljetnim i mladim majkama čime se dugoročno podiže razina svijesti o problematici maloljetničkih trudnoća i položaju maloljetnih i mladih majki u riziku od socijalne isključenosti. 

Projektom je osnažena Udruga HERA Križevci, koja je umrežena i služi kao izvor pomoći institucionalnim pružateljima socijalnih usluga te je  prepoznata kao pružatelj novih socijalnih usluga, a u konačnici djeluje na podizanje razine kvalitete života u lokalnoj zajednici. 

Kako smo provodili projekt i njegove aktivnosti, koje smo postigli rezultate i kako vidimo njegovu održivost i mogućnost primjene u drugim sredinama, saznat ćete ako prelistate publikaciju Iskustva provedbe i primjeri dobre prakse u širenju socijalnih usluga u zajednici.