u okviru projekta „Zajedno za mame“, kojem je cilj osigurati snažniju podršku i pomoć maloljetnim i mladim majkama na području Koprivničko-križevačke županije, u Križevcima je 28. listopada 2015. održan okrugli stol na kojem je donesen Protokol o postupanju u pružanju socijalnih usluga maloljetnim trudnicama, maloljetnim i mladim majkama. Riječ je o zajedničkoj aktivnosti Udruge Hera i Centra za socijalnu skrb Križevci kojom se umrežuje organizacija civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama, maloljetnim i mladim roditeljima u riziku socijalne isključenosti. Križevačka Udruga Hera, Udruženje Djeca prva i CZSS Križevci partnerske su institucije u projektu „Zajedno za mame“, koji provodi Udruga roditelja "Korak po korak"

 „Donošenjem ovog protokola ostvaren je jedan od primarnih ciljeva našeg projekta, a to je osnažiti lokalnu udrugu civilnog društva u pružanju pomoći maloljetnim trudnicama te maloljetnim i mladim roditeljima pri nastavku školovanja i zapošljavanju te pomoć u brizi i skrbi za dijete. Udruga 'Hera' ovime je prepoznata kao pružatelj nove socijalne usluge u zajednici te su svojim novostečenim znanjima i vještinama od pomoći institucionalnim pružateljima socijalnih usluga, čime se rasterećuje njihov rad, a korisnicama širi mreža podrške“, pojasnio je Bojan Krsnik, voditelj projekta „Zajedno za mame“ iz Udruge roditelja „Korak po korak“.

Uz donošenje Protokola, na okruglom stolu predstavljeni su i dosadašnji uspjesi te aktivnosti unutar projekta, a prezentiran je i sadržaj dosad provedenih radionica s maloljetnim i mladim majkama. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici partnerskih organizacija, centara za socijalnu skrb iz Koprivnice i Đurđevca, predstavnici Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca, patronaže Koprivničko-križevačke županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Srednje obrtničke škole Križevci. 

Prilikom donošenja Protokola dogovoreno je da se nakon šest mjeseci provede revizija kako bi se zaista osiguralo da primjena protokola olakša i ubrza uobičajene radne procese i zadatke u postupanju stručnjaka Centra za socijalnu skrb. Istaknuta je korist usluga grupnog savjetovanja i sadržaja usmjerenih na osnaživanje roditeljskih kompetencija, osobito kod majki kojima je izrečena mjera nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi. Predstavnici Koprivničko-križevačke županije izrazili su spremnost na daljnju financijsku podršku projektima Udruge Hera, čime će se doprinijeti financijskoj održivosti i razvoju usluga podrške maloljetnim trudnicama i mladim roditeljima te jačanju standardizirane suradnje između Udruge Hera i Centra za socijalnu skrb Križevci.

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga (HR.5.2.04)“, u okviru prioritetne osi 5 „Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje“ i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.