„Zajedno za mame“ je projekt  usmjeren na pomoć maloljetnim i mladim majkama i njihovim obiteljima, koji se provodi na području Koprivničko-križevačke županije. Nositelj projekta je Udruga roditelja „Korak po korak“  a provodi se u partnerstvu s Udrugom žena „Hera“ Križevci, Udruženjem „Djeca prva“ i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Vrijednost projekta iznosi 528.150,58 KN.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Umrežavanje i osnaživanje organizacije civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti.

Projektom se osnažuju ljudski i analitički kapaciteti partnerske organizacije civilnog društva kako bi educirani za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga i primjenu modela „Mama je mama“, u stručnoj javnosti i lokalnoj zajednici bili prepoznati kao pružatelj socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti. 

Provedbom projekta osigurava se još snažnija podrška i pomoć maloljetnim i mladim majkama pri nastavku školovanja i zapošljavanju te pomoć u brizi i skrbi za dijete. Projekt dugoročno osigurava pripremu majki za samostalan život povećanjem njihove aktivacije i motivacije, a zahvaljujući većoj informiranosti, educiranosti i jačanju osobnih kompetencija i socijalnih vještina, mlade će majke moći aktivnije sudjelovati u zajednici.

 

SPECIFIČNI CILJEVI 

1. Osnaživanje organizacije civilnoga društva za primjenu standarda kvalitete u pružanju socijalnih usluga maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije; 

2. Umrežavanje organizacije civilnog društva s institucionalnim pružateljima socijalnih usluga radi osiguravanja kvalitetne pomoći i podrške maloljetnim i mladim majkama u riziku od socijalne isključenosti na području Koprivničko-križevačke županije; 

3. Procjena pilot primjene modela pružanja socijalnih usluga u odnosu na njegovu učinkovitost, efikasnost, održivost i utjecaj, te izrada preporuka koje će biti primjenjive kako na sam model tako i na slične aktivnosti u budućnosti;

 

Projekt „Zajedno za mame“ provodi se u okviru instrumenta „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga (HR.5.2.04)“, u okviru prioritetne osi 5 „Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje“ i mjere 5.2 „Jačanje uloge organizacija civilnog društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj“ Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projekt sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr