Okrugli stol Radno mjesto prijateljsko za obitelj, održan je u organizaciji Udruge roditelja Korak po korak u suradnji s portalom MojPosao i Hrvatskom udrugom poslodavaca, a u sklopu projekta Vuk sit, koza cijela – Zadovoljan poslodavac, zadovoljan roditelj, zadovoljno dijete.

 

ZAKLJUČCI

 • Problem uspostave ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života prisutan je u društvu kroz duže vremensko razdoblje, no jasno je kako u posljednje vrijeme taj problem postaje sve izraženiji. Također, ova je tema još uvijek nedovoljno prepoznata u javnosti, te je potrebno dalje razvijanje svijesti o ovom pitanju.

 • U kontekstu društvenih promjena, prisutno je sve kasnije zasnivanje obitelji, što može biti povezano i s nesigurnošću radnih mjesta te kasnim zapošljavanjem mladih, pretežito radi duljeg obrazovanja te rada na određeno vrijeme.

 • Neravnoteža između poslovnog i obiteljskog života problem je koji zahvaća cijelu obitelj te može utjecati na dobrobit djece zaposlenih roditelja. Također, čini se kako se žene još uvijek u većoj mjeri suočavaju s teškoćama oko uspostave ravnoteže budući da preuzimaju veći dio posla i odgovornosti oko obiteljskog života što uključuje brigu, odgoj djece i održavanje kućanstva.

   

 • Zaposlene majke suočavaju se s teškoćama pri povratku na posao nakon rodiljnog dopusta, te se predlaže uvođenje programa reintegracije i dodatnih edukacija koji bi im olakšali povratak na posao. Postojeći mentorski programi koje primjenjuju neke tvrtke pokazuju dobre rezultate.

 • Zaposlenim roditeljima teško je uspostavljati ravnotežu između poslovnog i obiteljskog života što može biti posljedica promjena društvenih vrijednosti, izražene kompetitivnosti između kolega, te većih zahtjeva i očekivanja od strane poslodavaca.

 • Problem uspostave ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života uglavnom je povezan s produljenim radnim vremenom i razdvojenošću od obitelji. Uočava se nepridržavanje važećih zakonskih propisa kako kod domaćih, tako i kod stranih poslodavaca. Iznimno je važna primjena i pridržavanje odredbi Zakona o radu, osobito kada je u pitanju radno vrijeme zaposlenika kao i prekovremeni rad.

 • Po uvođenju novog Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, povećan je broj očeva korisnika rodiljnog dopusta, omogućavajući veću uključenost očeva u obiteljski život te uravnoteženu prisutnost oba roditelja na tržištu rada. Ipak, čini se da je korištenje te mjere uvelike povezano s visinom primanja majke i/ili oca pri čemu roditelj s višim prihodima prekida rodiljni dopust, neovisno o realnim željama bračnih partnera za ostanak s djetetom.

 • Mjere i programi tvrtki koje olakšavaju uspostavu ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života još su uvijek malobrojni, no postojeći pokazuju dobre rezultate te su povezani s većim zadovoljstvom zaposlenika, kao i boljim radnim učincima.

 • Suradnja između poslodavaca,  sindikata i predstavnika organizacija civilnoga društva iznimno je važna kada je u pitanju uspostava ravnoteže između poslovnog i obiteljskog života, te je mjere i rješenja potrebno donositi u suradnji, uzimajući u obzir specifične potrebe svih uključenih strana.

 • U kurikulume visokih učilišta, a osobito onih vezanih uz ekonomiju i menadžment potrebno je uvrstiti društveno odgovorno poslovanje u kojem bi integralni dio bio vezan za ravnotežu rada i privatnog života kako bi budući potencijalni poslodavci, ali i zaposlenici razvili svijest o važnosti radne fleksibilnosti te uravnoteženosti poslovnog i privatnog života za poslovanje.

 • Preporuča se dalja provedba i razvoj aktivnosti i projekata usmjerenih senzibilizaciji javnosti o potrebi stvaranja radnih uvjeta prijateljskih za obitelj.