Tijekom 2010. godine Udruga roditelja "Korak po korak" započinje  aktivnosti usmjerene promicanju uspostavljanja ravnoteže između privatnog i poslovnog života.

Projekt "Vuk sit, koza cijela" nastao je s ciljem senzibiliziranja i educiranja javnosti, poslodavaca i zaposlenika o prednostima radnog mjesta prijateljskog za obitelj.

Današnji uvjeti poslovanja postaju sve veći izazov, kako za poslodavce, tako i za zaposlenike te se problem uspostavljanja ravnoteže između posla i obiteljskih obveza sve češće javlja i ima nezanemariv učinak na obje uključene strane.

 

Kada posao negativno utječe na obiteljski život, zaposlenici se suočavaju sa stresom, umorom i potom češće izostaju s posla zbog privatnih, često opravdanih razloga. Također, manje su fokusirani na poslu jer su zabrinuti raznim obiteljskim situacijama, a s druge strane, kod kuće su rastreseni jer ih u mislima previše okupiraju poslovne obveze.

 

Konačni rezultat svega je da niti jedno od tih područja ne fukcionira onako kako bi trebalo te takva situacija nije niti zdrava niti produktivna. Kako za roditelja i dijete, tako ni za poslodavca.

Razna iskustva i istraživanja ukazuju kako su zaposlenici u radnom okruženju prijateljskom za obitelj motiviraniji i odaniji svom poslodavcu te se trude postići što bolje rezultate. Na taj način obje uključene strane imaju višestruku korist.

Ciljevi projekta "Vuk sit, koza cijela" su:

  • Osvješćivanje javnosti o potrebi uspostavljanja bolje ravnoteže između privatnog i poslovnog života
  • Educiranje poslodavaca i zaposlenika o prednostima radnog mjesta prijateljskog za obitelj
  • Poticanje poslodavaca na uvođenje fleksibilne organizacije rada s ciljem stvaranja radnog okruženja prijateljskog za obitelj i povećanja produktivnosti
  • Poticanje državnih institucija i poslodavaca na provođenje i unaprjeđivanje legislative vezane uz radno zakonodavstvo i porezne politike