Udruga roditelja "Korak po Korak" održala je 1. Edukaciju Vijeća za prevenciju u Termama Jezerčica 7. i 8. prosinca 2017. godine u sklopu projekta Prevencija u zajednici.

Tijekom edukacije članovi Vijeća triju gradova partnera, Jastrebarskog, Zaprešića i Svetog Ivana Zeline imali su priliku educirati se o načinima učinkovite prevencije u zajednici. Ova aktivnost odvija se uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vijeća za prevenciju bila su predvođena gradonačelnikom Jastrebarskog, Zvonimirom Novoselom, gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline, Hrvojem Koščecom te pročelnicom ureda za društvene djelatnosti Grad Zaprešića, Sandrom Sabol Valenčak.

Edukacija Vijeća za prevenciju prvi je korak realizaciji našeg plana aktivnosti uz  suradnju s profesoricama s  Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Martinom Ferić, Josipom Mihić, Mirandom Novak te Valentinom Kranželić koje su tijekom edukacije pripremile Vijeća za pristup i rad na prevenciji. Kroz prezentacije te diskusije sudionici edukacije imali su priliku saznati više o rizičnim ponašanjima djece i mladih u kontekstu Hrvatske gdje su prema zadnjim istraživanjima mladi u vrhu Europe po konzumaciji duhana i alkohola.

Na edukaciji je otvorena tema zdrave zajednice koja njeguje odnose i povezuje članove, prepoznaje potrebe građana i na njih odgovara te omogućuje pristup uslugama sukladno potrebama građana. U zdravoj zajednici djeluje program učinkovite prevencije ovisnosti, a tijekom predavanja sa sudionicima profesorice su podijelile iskustva i primjere rada s Vijećima za prevenciju Splita i Istarske županije.

Za svaki je grad posebno pripremljena radionica o razini spremnosti grada za provedbu preventivnog programa, nakon čega su članovi Vijeća iz stečenih znanja i informacija izrađivali model zdrave zajednice za Zaprešić, Jasku i Zelinu te kreirali misiju i viziju Vijeća sukladno principima zdrave zajednice i učinkovite prevencije.

Na kraju edukacije možemo zaključiti da sva tri partnerska grada pokazuju veliki interes te imaju temelje za učinkovitu prevenciju, a najviše trebaju raditi na razvoju usluga i međusobnom umrežavanju pojedinačnih aktivnosti te preventivnim programom obuhvatiti svu djecu i mlade.

Voditeljica projekta, Marina Trbus o samoj edukaciji kaže:

-         „Ovo je bila vrlo dinamična edukacija i početak procesa koji će definitivno doprinijeti stvaranju zajednica koje brinu za mame, bebe, mlade, tate, djedove i bake te za stvaranje općenito sigurnijih i zdravijih zajednica. Bilo je veliko zadovoljstvo upoznati sve ljude te se Korak veseli daljnjoj suradnji.“

-         Cilj našeg projekta, Prevencija u Zajednici, je kroz uključenje svih građana, od gradonačelnika preko Vijeća za prevenciju i policije, škola  te ostalih stručnih službi i organizacija koje s djecom i mladima do same djece, mladih i građana, za svaki grad kreirati akcijski plan i provedbu dugoročnog programa prevencije ovisnosti.