Udruga roditelja "Korak po korak" počinje s provedbom novog projekta, Prevencija u zajednici. Ovaj projekt provodimo u partnerstvu s gradovima Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina i Zaprešić. Projekt provodimo uz podršku Ureda za suzbijanje zloporabe droga, Ministarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projektom namjeravamo doprinijeti učinkovitoj prevenciji zloporabe sredstava ovisnosti uspostavom modela univerzalne prevencije u zajednicama triju partnerskih gradova.

 

Naši su ciljevi:

 • Utvrditi procjenu spremnosti, potreba i resursa u 3 zajednice na području Zagrebačke županije s naglaskom na smanjenje rizičnih čimbenika za zloporabu sredstava ovisnosti djece i mladih kroz akcijsko-znanstveni pristup
 • Osnažiti Vijeća za prevenciju i koordinatore za razvoj i implementaciju preventivnih programa
 • Informirati javnost te uključiti mlade i građane u proces procjene prioriteta za provedbu preventivnih programa
 • Evaluirati proces mobilizacije zajednice kako bi unaprijedili te održali i širili model univerzalne prevencije

 

Ovim projektom želimo uključiti zajednicu u cjelini, Vijeća za prevenciju, mlade, lokalnu samoupravu, odgojno-obrazovne djelatnike, policijske službenike, ustanove socijalne skrbi, udruge, zdravstvene ustanove i građane, volontere i druge stručnjake.

Sveobuhvatnim pristupom na razini 3 lokalne zajednice u okviru Zagrebačke županije cilj nam izraditi učinkoviti model prevencije ovisnosti koji će se moći primijeniti i u drugim zajednicama.

Rezultat će biti osnažene i mobilizirane zajednice te izrađen Akcijski plan provedbe preventivnih programa ovisnosti kod djece i mladih, Katalog programa te Plan evaluacije preventivnih programa za Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelinu te Zaprešić.

Aktivnosti projekta:

 • Sastanci s predstavnicima gradova
 • Edukacija volontera
 • Edukacija Vijeća za prevenciju
 • Kampanja o oblicima ovisnosti
 • Kampanja o rizičnim i zaštitnim čimbenicima za zloporabu sredstava ovisnosti
 • Istraživanje o rizičnim i zaštitnim čimbenicima (upitnici te fokus grupe)
 • Deliberativni Forumi građana i predstavnika Vijeća
 • Akcijski plan te plan evaluacije provedbe preventivnih programa
 • Završna aktivnost – susret Vijeća za prevenciju
 • Evaluacija

 

Problem ovisnosti na području županije uz nezaposlenost, nizak životni standard te nedostatak perspektive ističu i sami mladi. Najčešće spominju alkoholizam i narkomaniju.

Tome u prilog ide i Izvještaj MUP-a za 2015. godinu koji pokazuje povećanje rasprostranjenosti kaznenih djela zloporabe droga u Zagrebačkoj županiji za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Na razini države, rezultati ESPAD-a  za 2015. godinu također pokazuju porast mladih konzumenata alkohola u posljednjih 12 mjeseci (92%), a 33% mladih u dobi između 15 i 16 godina su redoviti pušači.

 

Ovim projektom „Korak po korak“ nastavlja raditi prema modelu Zajednica koje brinu. Svi partneri, lokalne zajednice, izrazili su spremnost za dugoročan pristup rješavanju ovog problema, a sveobuhvatnim pristupom želimo doprinijeti izradi, provedbi i evaluaciji  preventivnih programa te dugoročno utjecati na smanjenje broja mladih ovisnika.

Krenimo!