6. listopada 2014. na Okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja vezanog za nasilje nad i među djecom. Istraživanje je provedeno u prvoj polovici ove godine u okviru projekta “Osnažimo pravo djece da budu sigurna”. Petnaest učenika zagrebačkih srednjih škola sudjelovalo je u fokus grupi (V. gimnazija, Opća privatna gimnazija, Klasična gimnazija, Trgovačka škola,  Škola za primalje) te su iznijeli svoju perspektivu o istraživanju i rezultatima  i došli do određenih zaključaka i preporuka koje navodimo:

 • Pozivamo na moralne vrijednosti i građansku dužnost/inicijativu glede prijavljivanja slučajeva nasilja nad i među djecom
 • Povećati svijest da nasilje nije način („Nasilje je brži način za rješavanje problema“) i održati ga  povećanjem učinkovitosti sustava
 • Uvesti sankcije za neprijavljivanje nasilja kao primjer drugima
 • Uvrstiti u kurikulum edukacije o temama nasilja, diskutirati o temama te ih učiniti više životnim tako da potaknu osobe na inicijativu
 • Uvesti na fakultetima pedagoškog usmjerenja kolegije koji govore o nasilju/ rad sa djecom sa različitim psihofizičkim teškoćama; povećati praktični angažman
 • Uvesti edukacije koje neće biti ex katedra već u kojima će mladi biti aktivno uključeni i naučiti praktične načine kako reagirati u slučajevima zlostavljanja
 • Uvesti obavezu da stručnjaci koji rade s djecom zapravo i „vide“ djecu o čijoj sigurnosti brinu
 • Kod edukacija o nasilju isključiti pasivnost osoba kojima se one prezentiraju i ubaciti temu u svakodnevni sadržaj i izazvati emociju sudionika 
 • Kod zapošljavanja stručnjaka koji rade s djecom uvesti kriterij procijene sposobnost snalaženja u situacijama nasilja 
 • Ubrzati proces od prijavljivanja nasilja do  rješavanja slučaja na razini svih institucija kako sam proces ne bi prouzročio veće posljedice na već ionako traumatizirano dijete
 • Iskorijeniti kamuflažu postupka rješavanja nasilja, te laži i neznanje koje stoji iza odugovlačenja postupka 
 • Napraviti kvalitetne televizijske i druge emisije koje uključuju sudjelovanje mladih te davanje dovoljno medijskog prostora za teme nasilja
 • Prevencija djelima, a ne riječima

EIDHR_vizual

Udruga roditelja “Korak po korak” provodi projekt Osnažimo pravo djece da budu sigurna, a projekt se provodi u Gradu Zagrebu, Osječko – baranjskoj, Dubrovačko - neretvanskoj, Primorsko – goranskoj i Istarskoj županiji.

Cilj projekta koji je započeo 1. srpnja 2013. i traje do 1. ožujka 2015. jest unaprijediti zaštitu dječjih prava u Hrvatskoj. U veljači je započelo opsežno istraživanje kojim se želi odgovoriti na pitanje koliko je zakon koji djecu štiti od nasilja zaista učinkovit. Hrvatski zakon zabranjuje svaki oblik nasilja nad djecom i mladima, a statistika ipak pokazuje da je broj prijavljenih slučajeva nasilja u 2013. godini veći nego u 2012. S ciljem unaprjeđenja provedbe zakona na dijalog su pozvani svi uključeni u zaštitu prava djece.

Kroz fokus grupe, odnosno grupne diskusije s djelatnicima ustanova socijalne skrbi, policije, domova zdravlja, pravosuđa, organizacija civilnog društva i lokalne samouprave nastoji se otkriti što stručnjaci koji se svakodnevno bave zaštitom dječjih prava smatraju osnovnom preprekom u provedbi zakona i što bi se moglo poduzeti da provedba bude uspješnija, a djecasigurnija.

Kako bi se doznalo koliko se djeca i njihovi roditelji osjećaju sigurno i koliko povjerenja osjećaju prema sustavu zaštite na sudjelovanje u istraživanju pozvane su i odgojno obrazovne ustanove. U istraživanju putem anonimnog upitnika sudjeluje stručno osoblje dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te učenici i roditelji. U srednjim školama učenici samostalno ispunjavaju upitnik čime se mladima omogućuje da iznesu svoje mišljenje i time doprinesu boljem razumijevanju situacije u kojoj se mladi danas nalaze. U osnovnim školama i dječjim vrtićima umjesto djece upitnik ispunjavaju njihovi roditelji.

 

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog u prvoj polovici 2014. godine u okviru projekta “Osnažimo pravo djece da budu sigurna”. Cilj okruglog stola bio je na temelju rezultata istraživanja osmisliti preporuke za unaprijeđenje provedbe regulative za zaštitu djeteta od nasilja, zatim te preporuke primijeniti u svom radu, radnom mjestu, u svojoj sredini, što će dugoročno unaprijediti zaštitu djeteta od nasilja. Rezultate istraživanja predstavila je voditeljica projekta Marina Trbus, dok su učenici V., XVI. i Klasične gimnazije, Petra Radić, Dorotea Šušak, Petar Soldo i Hrvoje Kožić predstavili perspektivu mladih o provedenom istraživanju i njegovim rezultatima. Dr. sc. Arijana Mataga Tintor iz Odjela za društvene djelatnosti Grada Velike Gorice govorila je o ulozi lokalne zajednice u zaštiti djece, a  Gorana Hitrec, psihologinja iz Udruge roditelja "Korak po korak" predstavila je ulogu civilnog društva. Sudionici okruglog stola bili su predstavnici odgojno obrazovnih ustanova, policije, zdravstva, pravosuđa, centara za socijalnu skrb, udomitelja, organizacija civilnog društva i Grada Zagreba te učenici srednjih škola. Okrugli stol je pozdravnim govorom otvorila Silvija Stanić, izvršna direktorica Udruge roditelja "Korak po korak", a u ime gradonačelnika Milana Bandića publici se obratila Biserka Bucković, posebna viša savjetnica gradonačelnika. Moderatorica je bila Martina Horvat, socijalna pedagoginja. Okrugli stol sufinancirali su Europska unija, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Grad Zagreb.

 

U okviru projekta Osnažimo pravo djece da budu sigurna  4. i 5.9.2014. održana je radionica o tehnikama zagovaranja namijenjena partnerskim udrugama.  Udruga roditelja "Korak po korak" provela je u suradnji s partnerskim udrugama:  Alfa Albona / Istarska županija,  Feniks / Dubrovačko-neretvanska županija, Portal Alfa / Osječko-baranjska županija i U.Z.O.R.,/ Primorsko-goranska županija, istraživanje o provedbi zakona koji djecu i mlade štiti od nasilja. Na okruglim stolovima koji će se održati u Zagrebu, Puli, Dubrovniku, Osijeku i Rijeci svaka će udruga predstaviti rezultate istraživanja na temelju  kojih će zagovarati bolju provedbu zakona koji djecu štiti od nasilja. Tijekom dvodnevne radionice članovi partnerskih organizacija analizirali su rezultate istraživanja, utvrdili osnovne probleme u svakoj od županija te dogovorili cilj i ključne preporuke koje žele poručiti javnosti u okviru zagovaračkih aktivnosti. U skladu s detektiranim problemima i preporukama te općim ciljem okruglog stola, odabrana je i ciljana skupina stručne javnosti, odnosno  dionici u sustavu zaštite djece čije sudjelovanje očekujemo. Projekt sufinancira Europska unija, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.