U veljači 2015 završen je projekt „Osnažimo pravo djece da budu sigurna“, koji je uključivao brojne aktivnosti usmjerene na jačanje prava djece da budu sigurna od nasilja. Kroz projekt je naglašen pristup usmjeren na dijete, pri čemu glavnu ulogu imaju svi sustavi uključeni u zaštitu prava djece, a posebno je naglašena međusobna suradnja i odgovornost svakog pojedinca da djeluje u najboljem interesu djeteta. U sklopu projekta je nastala publikacija „Svi mi smo sustav“ kao rezultat istraživanja u kojem je sudjelovalo gotovo 6.000 mladih, roditelja i djelatnika škola, vrtića i važnih sustava zaštite djece, medija i lokalne samouprave iz cijele Hrvatske. Namijenjena je svima koji se bave pitanjem zaštite, poštivanja i promocije prava djece. Cilj joj je osvijestiti i informirati o odgovornosti svakoga od nas, a posebno stručnjaka iz područja odgoja i obrazovanja, zaštite djece i organizacija civilnog društva da smo svi mi sustav zaštite djece.

Publikaciju „Svi mi smo sustav“ u pdf formatu možete preuzeti ovdje.