Konfererecija „Svi smo mi sustav“, održana 30. siječnja 2015. u Panorama Zagreb Hotelu, završna je aktivnost projekta „Osnažimo pravo djece da budu sigurna“. Projekt uključuje brojne aktivnosti usmjerene na jačanje prava djece da budu sigurna od nasilja, u čemu glavnu ulogu imaju otvaranje i jačanje dijaloga svih uključenih u zaštitu prava djece. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.

Konferenciju je otvorila Silvija Stanić iz Udruge roditelja „Korak po korak“, a prisutnima su se zatim obratili Dubravka Marušić iz Ministarstva socijalne politike i mladih, Darko Tot iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Stela Fišer Marković iz Ureda Vlade RH za udruge. 

 U raspravi, kao i na radionicama održanim s ciljem unaprjeđenja međusektorske suradnje  sudjelovali su predstavnici lokalnih samouprava, ureda pravobranitelja za djecu, centara za socijalnu skrb, policije, odgoja i obrazovanja, zdravstva, organizacija civilnog društva i akademske zajednice i pravosudni djelatnici.

Cilj konferencije bio je ukazati na važnost poznavanja propisa, kritičkog promišljanja i postupanja u primjeni propisa imajući na umu najbolji interes djeteta i međusektorske suradnje. 

Lana Petö Kujundžić, sutkinja na Županijskom sudu dala je pregled sudskih slučajeva te izazova u sudskim postupcima prema počiniteljima nasilja nad djecom. Učenici zagrebačkih srednjih škola, kao predstavnici mladih, na konferenciji su izrazili svoja očekivanja o potrebi sustavne osude nasilja i reakcija na nasilje koja će zaštiti dijete koje je viktimizirano te potaknuti na promjenu ponašanja dijete koje se nasilno ponaša. Daniel Antunović, iz Udruge za zaštitu obitelji Rijeka-U.Z.O.R. predstavio je ulogu organizacija civilnog društva, dok je prof. Bašić opisala mogućnosti i važnost djelovanja lokalne zajednice.