Projekt „Osnažimo pravo djece da budu sigurna“ odgovor je na činjenicu da  je međuvršnjačko te obiteljsko nasilje i zlostavljanje djece i mladih prepoznato u Republici Hrvatskoj kao prvorazredni društveni problem, no usprkos tome, kako navode izvješća te istraživanja za Republiku Hrvatsku, još uvijek ima brojnih nedostataka: izostaju i nisu donesene važne regulative, kao i sustavna edukacija i podrška stručnjacima, kampanje i obrazovni programi za roditelje, posebna obuka za pravosudne djelatnike, a tjelesno kažnjavanje kao odgojna mjera i dalje se tolerira.  

Opći cilj projekta je  kroz jačanje provedbe pravnog okvira koji djecu štiti od nasilja osnažiti pravo djece da budu sigurna

Specifični ciljevi projekta su: (1) utvrditi trenutnu razinu provedbe pravnog okvira, (2) na temelju rezultata istraživanja zagovarati bolju provedbu zakona, (3) osnažiti organizacije civilnog društva kroz edukaciju o istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima.

 

 

U prvoj projektnoj godini provodena je analiza postojeće zakonske regulative, istraživanje putem upitnika i istraživanje putem fokusnih grupa. Istraživanje je provedeno na uzorku od oko 6000 sudionika a rezultati ukazuju na perspektivu djece i mladih, te roditelja i stručnjaka o poznavanju i poštivanju regulative te suradnji među sustavima u provedbi pravnog okvira koji promiče i štiti djecu i mlade od nasilja.

Zagovaračke aktivnosti uključuju održavanje pet okruglih stolova u svakoj od županija u kojima se projekt provodi. Organizacije civilnog društva će tijekom okruglih stolova na dijalog pozvati sve dionike uključene u zaštitu  prava djece;  lokalne i regionalne uprave i javne institucije te pružatelje usluga zaduženih za zaštitu prava i interesa djece. U županiji u kojoj rezultati istraživanja ukažu na najmanje učinkovitu provedbu zakona održat će se i dodatni zagovarački sastanci. Nalazi istraživanja i zagovaračkih aktivnosti biti će objavljeni u završnoj publikaciji koja će sadržavati i preporuke za bolju provedbu. Publikacija će biti predstavljena na završnoj konferenciji u Zagrebu.

Provedba projekta započela je 1.srpnja 2013. Projekt traje 20 mjeseci,do 28. veljače 2015.  Ukupna vrijednost projekta je 100.486,60 Eura, a sufinanciran je sredstvima Europske unije u iznosu od 79.500 Eura, a ostatak sufinanciraju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kroz institucionalnu podršku Udruzi. Projekt se provodi u pet županija: Gradu Zagrebu, Osječko-baranjskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u suradnji sa gradovima: Zagreb, Belišće, Rijeka, Dubrovnik i Labin te u partnerstvu s udrugama: Alfa Albona, Feniks, Portal Alfa i U.Z.O.R.

Informativni letak projekta možete preuzeti ovdje.