18.svibnja 2016. u 18h u Vjećnici Grada Sv. Ivan Zelina održan je okrugli stol povodom otvaranja javne rasprave o nacrtu strategije za djecu Grada Sv. Ivan Zelina. Nacrt je usredotočen na četiri strateška područja – osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci, eliminaciju svih oblika nasilja, osiguravanje prava djece u ranjivim situacijama i osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.

Osiguravanje usluga i sustava prilagođenih djeci obuhvatit će mjere i aktivnosti unutar zdravstvenog sustava, sustava socijalne skrbi, sustava obrazovanja te sporta, kulture i slobodnog vremena. Poseban će naglasak biti stavljen na razvoj protokola i modela suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova, sustava socijalne skrbi, lokalnih udruga i zdravstvenih ustanova s ciljem veće dobrobiti djeteta, kao i na podršku radu vijeća učenika i vijeća roditelja te razvoj i osiguranje infrastrukture i programa sportskih, kulturnih i ostalih aktivnosti. Eliminacija svih oblika nasilja ostvarit će se provedbom programa prevencije nasilja s učenicima i roditeljima te osvještavanjem zajednice o štetnosti nasilja s naglascima na slabije prepoznatim oblicima, poput elektroničkog nasilja, trgovanja ljudima te obiteljskog i seksualnog zlostavljanja. Osiguravanje prava djece u ranjivim skupinama obuhvatit će programe senzibilizacije zdravstvenih djelatnika te poticanje njihove suradnje s drugim sustavima i udrugama radi pravovremenog prepoznavanja zdravstvenih teškoća, rane intervencije i osiguranja odgovarajuće podrške djeci i obiteljima. Aktivno sudjelovanje djece potaknut će se podrškom aktivnom radu vijeća učenika i njihovim uključivanjem u donošenje odluka, kao i uključivanjem djece u planiranje i praćenje provedbe svih aktivnosti za djecu u zajednici. Nacrt strategije u velikoj se mjeri temelji na rezultatima istraživanja „Što ti želiš promijeniti?“ provedenog početkom ove godine, u kojem je sudjelovalo oko 1.000 građana Svetog Ivana Zeline, od čega čak 750 djece i 150 mladih. Svi njihovi prijedlozi predstavljeni su krajem ožujka u Svetom Martinu na Muri na trodnevnom okupljanju stručnjaka iz lokalnih organizacija civilnog društva, članova vijeća za prevenciju, savjeta mladih, predstavnika lokalnih vlasti, obrazovnih i odgojnih ustanova te medija Svetog Ivana Zeline, kao i Belišća i Vukovara koji su također uključeni u projekt. Sve su prijedloge pristigle iz Svetog Ivana Zeline detaljno proučili predstavnici Grada, Udruge mladih Zelina, Savjeta mladih, Centra za socijalnu skrb, Dječjeg vrtića Proljeće, Osnovne škole Dragutina Domjanića i Srednje škole Dragutina Stražimira. Ti prijedlozi čine temelj strategije za djecu i mlade, u čiji se proces oblikovanja sad mogu uključiti i svi zainteresirani građani putem javnog savjetovanja te tako dati svoj doprinos u stvaranju uvjeta za kvalitetniji život najmlađih građana Svetog Ivana Zeline.