U Gradu Sveti Ivan Zelina započeo je proces e-savjetovanja o prijedlogu nacrta strategije za prava djece koji će trajati od 19. svibnja do 19. lipnja te pozivamo sve građane i građanke da se uključe i svojim komentarima i prijedlozima doprinesu da konačna strategija bude uistinu po mjeri djeteta.

U okviru projekta Organizacije koje brinu izrađuju se lokalne politike za prava djece u Svetom Ivanu Zelini, Vukovaru i Belišću. Prilikom izrade Nacrta, vodili smo se Nacionalnom strategijom za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine koja naglašava cjeloviti i integrativni pristup pravima djece, te smo u izradu uključili predstavnike lokalnih vlasti, stručnjake koje rade s djecom, roditelje, djecu i mlade kako bi lokalna strategija što bolje odgovorila na potrebe lokalne zajednice. U proces izrade politike bili su uključeni građani pa i sama djeca kako bi donesene mjere bile rezultat suradnje svih članova zajednice. Proveli smo dva istraživanja u kojima smo utvrđivali potrebe djece te razinu uključenosti građana u procese donošenje odluka koje se odnose na djecu i mlade.