U okviru Kampanje „Što ti želiš promijeniti“, građani Vukovara, Belišća i Sv. Ivana Zeline su od 25. do 29. siječnja 2016. godine i sami imali priliku sudjelovati u izradi gradske strategije za djecu. Kampanja ima za cilj podići svijest o važnosti sudjelovanja građana u izradi javnih politika. U okviru projekta „Organizacije koje brinu“ stoga je provedeno istraživanje u kojem se organiziralo prikupljanje prijedloga građana za poboljšanje kvalitete života djece. Nakon obrade, rezultati će biti predstavljeni gradskoj upravi i stručnjacima koji se bave djecom. Rezultati će uskoro biti objavljeni.

Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi se s ciljem osnaživanja organizacija civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobre vladavine, odnosno provedbe politika prema djeci i mladima. Projekt provodi Udruga roditelja Korak po korak u partnerstvu s Gradom Svetim Ivanom Zelinom, Udrugom mladih Zeline, Centrom mladih Belišće, udrugom Proanima.kreativka iz Vukovara i udrugom PRONI iz Osijeka, a na projektu surađuju i Grad Belišće, Grad Vukovar te Udruga gradova kao pridruženi partneri.   Projekt „Organizacije koje brinu“ provodi se u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Financira ga Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Vrijednost projekta iznosi 240.000,00 eura.

 

Projekt financira Europska unija. Za sadržaj je isključivo odgovorna Udruga roditelja „Korak po korak“ i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.