Udruga roditelja „Korak po korak“ ostvarila je potporu Europske unije za provedbu novog projekta „Organizacije koje brinu“ u sklopu IPA komponente I- Pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Projekt ima za cilj osnažiti organizacije civilnog društva u praćenju i zagovaranju dobrog upravljanja i transparentnog odlučivanja vezano uz politike koje se odnose na djecu i mlade. Ukupna vrijednost projekta iznosi 240.989,17 eura, od čega Europska unija osigurava 205.322,77 eura.

Projekt se provodi u tri grada: Sveti Ivan Zelina, Belišće i Vukovar u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: PRONI – centar za socijalno podučavanje iz Osijeka, PROANIMA.Kreativka iz Vukovara, Centar mladih Belišće i Udruga mladih Zelina te grad- Sveti Ivan Zelina. Suradnici na projektu su gradovi Belišće i Vukovar te organizacija civilnog društva- Udruga gradova. Projekt predviđa podršku organizacijama civilnog društva te edukaciju službenika institucija koja se bave promocijom, poštivanjem i zaštitom prava djece i mladih na razini lokalne samouprave. Dodana vrijednost projektu je osnivanje Vijeća za prevenciju u Gradu Sveti Ivan Zelina te podrška radu Vijeća za prevenciju gradova Belišća i Vukovara koji će djelovati kao koordinacijska tijela na projektu.

 

Kroz projekt su zaposlene ukupno 3 osobe u partnerskim organizacijama– Centar mladih Belišće, PROANIMA.Kreativka i Udruga mladih Zelina. Također, nabaljena je tehnička oprema za partnerske udruge. Uz ovo osnaživanje udruga u tehničkim i ljudskim potencijalima, projekt ima za cilj kroz mentorski program koji će provoditi Udruga roditelja „Korak po korak “ i PRONI, kapacitirati manje iskusne udruge- partnere na projektu, u poticanju kvalitetnijeg dijaloga između predstavnika javnih institucija i građana na lokalnoj razini kroz zagovaranje participacije, informiranja i savjetovanja sa zainteresiranim građanima u donošenju politika koje se odnose na djecu i mlade.

Očekivani ishodi projekta su osnažene organizacije civilnog društva koje će moći pratiti i ukazivati na važnost i korisnost otvorenog dijaloga između građana i ključnih dionika u donošenju politika, ali i općenito u praćenju dobrog upravljanja na lokalnoj razini. Kroz dva seta edukacija osnaženi su predstavnici javnih institucija koji su okupljeni kroz koordinacijska tijela– Vijeća za prevenciju. Članovi Vijeća za prevenciju izradit će lokalne strategije za djecu i mlade sukladno Kodeksu o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Očekivani ishod projekta je donošenje barem jedne Lokalne strategije za djecu i mlade, a svi ishodi i aktivnosti projekta biti će predstavljeni na završnoj konferenciji te u publikaciji.

Projekt financira Europska unija. Za sadržaj je isključivo odgovorna Udruga roditelja „Korak po korak“ i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije.