2. lipnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici u Supetru na Braču održana je radionica pod nazivom Prevencija seksualnog nasilja nad djecom - doprinos kampanji Vijeća Europe 'Jedno od pet'. 

Radionicu je organizirala Udruga roditelja Korak po korak u suradnji s Gradom Supetrom kako bi ukazala na složenost problema seksualnog nasilja nad djecom i važnost jačanja kapaciteta lokalne zajednice u prevenciji i osnaživanju prava djece na zaštitu od seksualnog nasilja. Predstavljen je i CAP program prevencije nasilja nad djecom. 

Radionici je prisustvovalo 14 djelatnica i djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova, a vodila ju je Dalma Luketin, psihologinja i suradnica Udruge roditelja Korak po korak.