U utorak, 27. svibnja 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je tribina pod nazivom „Prevencija seksualnog zlostavljanja djece: postignuća i izazovi“. Tribinu su organizirale Udruga roditelja Korak po korak i  Udruga za zaštitu obitelji Rijeka - U.Z.O.R., uz pokroviteljstvo Odjela za zdravstvo Grada Rijeke i financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, kao doprinos Kampanji Vijeća Europe Jedno od pet.

Ovom Tribinom željeli smo ukazati na važnost prevencije seksualnog zlostavljanja djece te prikazati postignuća i izazove s kojima se susrećemo u provedbi preventivnih programa. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju seksualnog nasilja nad tinejdžerima i djeci s poteškoćama kao visoko rizičnim skupinama.