"Poučavanje djece kako da se zaštite od seksualnog zlostavljanja" je članak Gorane Hitrec, voditeljice CAP programa, objavljen u publikaciji "Protecting children from sexual violence - A comprehensive approach" (Zaštita djece od seksualnog nasilja - sveobuhvatni pristup). Publikacija predstavlja zbirku članaka namijenjenih stručnoj i općoj javnosti i prilog je kampanji Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom. Kampanja se provodi u okviru programa Vijeća Europe "Izgradnja Europe za djecu i s djecom".

Poučavanje djece kako da se zaštite od seksualnog zlostavljanja