Dostupni podaci govore da je oko 1 od 5 djece u Europi žrtva nekog oblika spolnog nasilja. Procjenjuje se da je u 70 do 85% slučajeva počinitelj netko koga žrtva pozna. Spolno nasilje može imati mnoge oblike: incest i seksualno zlostavljanje, pornografija, prostitucija, trgovina ljudima, podmićivanje,  spolno zlostavljanje od strane vršnjaka. Djeca žrtve spolnog nasilja pate ne samo zbog nedopustive povrede svog fizičkog integriteta. Ugroženo je njihovo mentalno zdravlje i razoreno povjerenje u odrasle. Žrtve često traže utočište u tišini jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su tako mala da nemaju pojma što im se događa,  djeca vrlo često ne znaju kako i gdje potražiti pomoć. Posljedice spolnog nasilja mogu ih pratiti i kao odrasle osobe – u osobnim iskazima često svoj život opisuju kao živjeti izvan sebe u skivenoj tuzi i boli. Većina zlostavljane djeca poznaje svoje zlostavljače. Počinitelji su u iz obiteljskog ili društvenog kruga: rođaci, obiteljski prijatelji ili oni koji se brinu o djeci. Iako je teško dobiti točne podatke koji pokazuju opseg problema, broj sudskih slučajeva koji se odnose na spolno zlostavljanje djece počinjeno institucijama za brigu o djeci stalno raste.

 

Nijedna institucija nije imuna. Institucije u kojima nema odgovarajućih mjera prevencije, zaštite i praćenja idealno su "lovište" za one koji vrebaju djecu, koji također izdvojaju mlade s invaliditetom zbog njihove posebne ranjivosti. Nažalost, mučenje za dijete žrtvu ne prestaje uvijek kad zlostavljanje izađe na vidjelo. Prečesto su djeca žrtve rupa u zakonu ali i loše koordiniranih ili neadekvatno obučenih sudaca, socijalnih i zdravstvenih djelatnika. Kažnjavanje počinitelja ne znači uvijek i da je pravda zadovoljena. U slučajevima gdje, primjerice, slike zlostavljanja nisu brzo uklonjene s Interneta proces oporavka djeteta koje je bilo zlostavljano može biti ozbiljno ugrožen. Djeca žrtve spolnog nasilja imaju pravo na odgovarajuće psihološko i medicinsko liječenje. Počinitelji spolnog nasilja nisu samo odrasli. I sama djeca mogu pokazivati spolno štetno ponašanje. Istraživanja pokazuju da je malo vjerojatno da će dijete koje je spolno naudilo drugome, ako se pravilno liječi ponoviti takvo ponašanje. Većina djece počinitelja i sami su žrtve zlostavljanja ili zanemarivanja.

Konvencija Vijeća Europe za borbu protiv svih oblika seksualnog nasilja (Lanzarote konvencija)
Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i zlostavljanja ("Lanzarote konvencija"), koja je stupila na snagu 1. srpnja 2010., predstavlja značajan napredak u prevenciji spolnog nasilja, zaštiti djece i borbi protiv nekažnjavanja. S uporištem u Konvenciji UN o pravima dijeteta, Lanzarote konvencija predstavlja prvi međunarodni instrument koji spolno zlostavljanje djece tretira kao zločin, bez obzira gdje i tko ga je počinio - u kući, u institucijama koje skrbe za djecu, putem mreže organiziranog kriminala ili putem Interneta.
Konvencija je otvorena za ratifikaciju kako ne-europskih zemalja, tako i država članica Vijeća Europe, i zahtijeva da zakonodavci prošire zakonska ograničenja za dovođenje slučajeva spolnog zlostavljanja djeteta na sud, u nekim slučajevima i dugo nakon što žrtva postane punoljetna.
Konvencija naglašava važnost prikupljanja podataka i spolnog obrazovanja, te poziva da se uspostave službe koje će omogućiti djeci prijavljivanje zlostavljanja. Njome je propisano da sudski postupak mora biti prilagođen djeci, uzimajući u potpunost u obzir traumu zlostavljanja i potrebu za očuvanjem sigurnosti, privatnosti, identiteta i ugleda žrtve.
Konvencija prepoznaje ključnu ulogu stručnjaka, odvjetnika za prava djeteta, poslovne zajednice, medija i roditelja. Također poziva države da razviju obrazovanje o spolnim pitanjima kao i kampanje za podizanje svijesti o njima, promičući sudjelovanje djece u razvoju preventivnih politika i kampanja.

Kampanja osnaživanja JEDNO od PET
Vijeće Europe započelo je Kampanju za zaustavljanje spolnog nasilja prema djeci krajem studenog 2010. u Rimu.

Kampanja pod nazivom JEDNO od PET / ONE in FIVE  / UN sur CINO ima dva glavna cilja:

  • promicati potpisivanje, ratifikaciju i provedbu Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od spolnog iskorištavanja i zlostavljanja (tzv. Lanzarote konvencija)
  • pružiti djeci, roditeljima, stručnjacima i društvu u cjelini znanje i alat za preveniranje i prijavljivanje spolnog nasilja prema djeci i na taj način povećati javnu  svijest o njegovim razmjerima

Vijeće Europe kroz kampanju želi osnažiti vlade, zastupnike parlamenata, profesionalne mreže, civilno društvo, roditelje i djecu osposobljavajući ih za poduzimanje potrebnih koraka da se zaustavi spolno nasilje nad djecom.

 

MATERIJALI RAZVIJENI ZA KAMPANJU
Materijali za podizanje svijesti i informiranje namijenjeni različitim grupama na koje cilja kampanja:

  • Priručnici i brošure o Lanzarote konvenciji koji će  pomoći partnerima u kampanji u zagovaranju ratifikaciju tog pravnog instrumenta
  • Publikacije, prikazi,  tematske studije koji osvjetljavaju stanje istraženosti, dobru praksu i inovativne načine u borbi protiv spolnog nasilja, bilo u obliku spolnog iskorištavanja, obrađivanja, spolnog zlostavljanja ili trgovine ljudima
  • Materijali usmjereni prema određenim grupama (članovi parlamenta, mediji, djeca, roditelji, nastavnici, socijalni radnici, lokalne vlasti, itd.)

Poseban alat za podizanje svijesti roditelja: "Pravilo donjeg rublja”
Vijeće Europe je razvilo materijal za  podizanja svijesti koji će pomoći roditeljima i onima koji o djeci brinu kako da razgovaraju s djecom na pozitivan i prijateljski način o njihovom pravu da definiraju svoje osobne granice kao i pravu da kažu NE ako su nesretni zbog načina kako ih se dira. Također i da objasne djeci da mogu razgovarati s povjerenjem o tome s onima koji brinu o njima.
Koncept za podizanje svijesti zove se  „Pravilo donjeg rublja” i predstavljen je kao TV spot, dječja knjiga, na web stranici i na plakatima i razglednicama.
TV spot  od 30 sek ima dva lika: Kiko i ruka. Kiko je malo dijete, ni djevojčica ni dječak, ni crno ni bijelo, koje sreće brižnu ruku. Kiko dopušta ruci da mu dira kosu, ruke i nos, ali kada ruka traži „Mogu li te dirati ispod tvog donjeg rublja?” Kikov odgovor je čvrsto odbijanje.
Glavna poruka u materijalu za podizanje svijesti je „Oko jedno od petero djece je žrtva spolnog zlostavljanja". I to obično od strane nekoga koga poznaju. Spriječite da se ovo dogodi vašem djetetetu. Slušajte i budite osjetljivi prema djetetovim osjećajima. Naučite ih "Pravio donjeg rublja". Jednostavno pravilo koje jasno govori gdje vaše dijete ne bi trebalo biti dirano.

Neke od glavnih poruka:

  • Dobre tajne čine te sretnim, loše tajne ne.
  • Razgovarajte sa svojom djecom i uvjerite se da ona mogu razgovarati s vama.
  • Ako osjećaju da dodirivanje nije u redu, tada ono nije u redu.

 

PARTNERI KAMPANJE
Osim što se obraća roditeljima, onima koji brinu o djeci i djeci, kampanja potiče vlade država članica Vijeća Europe da uspostave nacionalne timove za kampanju u kojima su svi relevantni igrači: ministarstva za socijalna pitanja, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, mlade, informacijske i komunikacijske tehnologije, zastupnici u parlamentu predstavnici lokalnih i regionalnih vlasti, pravobranitelj za djecu, organizacije civilnog društva, roditeljske udruge i stručne mreže (u odgojno-obrazovnom, socijalnom, zdravstvenom, pravosudnom području).