Podružnica Udruge roditelja "Korak po korak" u Varaždinu započela je s radom početkom 2007. godine te ima za cilj poticanje razvoja kvalitetnijeg roditeljstva, osobito kod romskih obitelji, u smislu bolje brige za zdravlje i obrazovanje djece i pružanje podrške i pomoći učenicima, roditeljima i razrednicima s krajnjim ciljem realizacije uspješnog i cjelovitog osnovnoškolskog obrazovanja.

Voditeljica podružnice je socijalna pedagoginja, Branka Kopasić.

Tijekom 2008. i 2009. godine proveden je projekt "Zajedno do uspjeha" uz financijsku potporu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i nizozemske fondacije CNF-CEE.


 

Projekt ZAJEDNO DO USPJEHA

Projekt je proveden na području Varaždinske županije, u dva romska naselja, Sveti Đurđ i Karlovec Ludbreški, u suradnji s lokalnim udrugama "Udruga Hrvatsko srce" i "Udruga žena Sveti Đurđ".

CILJEVI PROJEKTA

 • Poticanje razvoja kvalitetnijeg roditeljstva u smislu bolje brige za zdravlje i obrazovanje djece i pružanje podrške i pomoći  učenicima, roditeljima i razrednicima s krajnjim ciljem  realizacije uspješnog i cjelovitog  osnovnoškolskog obrazovanja.
 • Pružanje pomoći u savladavanju nastavnog gradiva tijekom školske godine kako bi s uspjehom usvojili osnovne sadržaje te ustrajali u cjelokupnom osnovnoškolskom obrazovanju
 • Razvijanje higijenskih, kulturnih i radnih navika što će pridonijeti boljoj integraciji u sredinu
 • Edukacija majki vezano uz  trudnoću, dojenje i dohranu, higijenu, bolesti u dječjoj dobi i zdravstvenu zaštitu
 • Savjetovanje roditelja vezano uz obveze i prava u školi s ciljem razvoja odgovornosti prema obrazovanju djece
 • Pripremanje učenika upisanih u 1. razred da se što  bolje adaptiraju  na školske uvjete i poticanje razvoja sposobnosti potrebnih za učenje

PROVEDENE AKTIVNOSTI

 • Pomoć u učenju
 • Razvoj higijenskih navika i socijalnih vještina
 • Individualno savjetovanje
 • Kuhanje i vrtlarstvo
 • Domaćinstvo
 • Održavanje odjeće
 • Radionice – Stvaranje zajednice
 • Održavanje grupa podrške


POSTIGNUĆA PROJEKTA

Tijekom provođenja projekta uočena je nedvojbena korist od razvoja kulturnih, higijenskih i radnih navika, te pružanja pomoći u učenju. Uočene su pozitivne promjene u ponašanju roditelja i djece (zajedničko obavljanje zadataka, više međusobnog druženja, planiranje zajedničkih aktivnosti, međusobno kontroliranje i poticanje na rad). Također, prisutno je jačanje pozitivnih strana ličnosti roditelja i djece (razgovaraju o dobrim i lošim ponašanjima i pomažu jedni drugima) kao i napredak u kreativnosti i kooperativnosti  djece (zajednički smišljaju nove igre, dogovaraju se, spremaju se na međusobnu suradnju i suradnju s nastavnicima).