Prema Statutu Udruge, tijela upravljanja su:

  • Skupština
  • Upravni odbor
  • Izvršni direktor
  • Tajnik

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je svi redoviti članovi Udruge.

Između dva zasjedanja Skupštine Udrugom upravlja Upravni odbor. Upravni odbor broji 7 članova koji  između sebe biraju predsjednika i dopredsjednika  Upravnog odbora.

 

Upravni odbor (2019. - 2023. godine) 

1. prim.dr.sc.mr. Nives Šikanić Dugić, predsjednica UO

2. Gorana Hitrec, prof., dopredsjednica UO

3. dr.sc. Jagoda Novak

4. Nives Milinović, prof.

5. Izv.prof.dr.sc. Maja Laklija

6. Marija Maljković, dipl.psih.

7. Zvjezdana Kuprešak, mag.iur.

 

Izvršna direktorica: 

Silvija Stanić, dipl.psih. univ.spec.iur.

Tajnik:

Vesna Miličević