Program MAMA JE MAMA provodi se s ciljem prevencije rizičnih ponašanja mladih te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama, roditeljima i njihovim obiteljima. Programom se nastoji smanjiti ranjivost maloljetnih trudnica i roditelja, te ih osnažiti za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge. 

 

U okviru programa MAMA JE MAMA provode se tri projekta.

 

Savjetovalište MAMA JE MAMA

Savjetovalište MAMA JE MAMA namijenjeno je maloljetnim trudnicama, roditeljima, ali i njihovim prijateljima i članovima obitelji koji im žele pružiti podršku. Kroz razne aktivnosti nastojimo osigurati potrebne informacije, pomoć i podršku pri suočavanju s teškoćama i pripremi za samostalan život.

Savjetovalište se nalazi u Zvonimirovoj 21 u Zagrebu. Termin je potrebno dogovoriti telefonski na broj 01-2442-061. Radno vrijeme: ponedjeljak i srijeda 9:00 - 19:00, utorak 9:00 - 17:00 i četvrtak 10:00 - 18:00.

 

Aktivnosti Savjetovališta:

  • Telefonsko informiranje i savjetovanje
  • Psihološko savjetovanje
  • Pravno savjetovanje
  • Male edukativne grupe
  • Grupe podrške

 

Dio aktivnosti provodi se u okviru Savjetovališta MAMA JE MAMA, u Zagrebu, dok se dio aktivnosti provodi u suradnji s Dječjim domom Zagreb koji kao ustanova socijalne skrbi pruža smještaj za maloljetne majke i djecu kojima je potreban smještaj izvan vlastite obitelji.

 

Web portal za maloljetne trudnice i roditelje 

Web portal za maloljetne trudnice i roditelje namijenjen je maloljetnim trudnicama, roditeljima te adolescentima koji se suočavaju s pitanjima i sumnjama vezanim uz trudnoću i teškoćama zbog rizičnih spolnih aktivnosti. Aktivnosti obuhvaćaju informiranje i edukaciju putem objavljenih članaka te savjetovanje maloljetnih roditelja od strane stručnjaka, psihologa, socijalnih radnika, pravnika i ginekologa. Aktivnosti Web portala, omogućuju da usluge savjetovanja i intenzivne podrške maloljetnim trudnicama i roditeljima, postanu dostupne za područje cijele Hrvatske.

 

Korak za mlade majke

Projekt Korak za mlade majke provodi se s ciljem osnaživanja mladih majki u nepovoljnim situacijama za samostalan život i aktivno sudjelovanje u zajednici. Projektom se nastoji educirati i senzibilizirati volontere za pružanje vršnjačke podrške mladim majkama, a jednako tako osigurati pripremu mladih majki koje izlaze iz domova socijalne skrbi za samostalan život povećanjem njihove aktivacije i motivacije. Projekt  počiva na modelu osiguravanja vršnjačke podrške mladim majkama od strane volontera, studenata socijalnog rada i provodi se u partnerstvu sa Studijskim centrom socijalnog rada u Zagrebu, Teatrom Puna kuća, te u suradnji s Dječjim domom Zagreb.

 

Sve usluge i aktivnosti u potpunosti su besplatne za korisnike i provode se uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba.

 

10.06.2011. u Tribini Grada Zagreba održana je promocija publikacije KADA DJECA IMAJU DJECU - Analiza stanja i preporuke za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva.
Tijekom posljednje 3 godine, u Hrvatskoj je 5.237 djevojaka rodilo u dobi od 14 do 19 godina te 25 djevojčica u dobi mlađoj od 14 godina. Iako su te maloljetne trudnice i majke u najvećem broju  slučajeva dobile potporu i pomoć od svoje obitelji, za određeni broj njih bila je potrebna posebna briga i podrška institucija društva jer im je njihove obitelj nisu mogle ili nisu željele pružiti.

 

09.12.2010. u prostoru Tribina Grada Zagreba održan je seminar pod nazivom Maloljetničke trudnoće i majčinstvo – što možemo učiniti?. Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja zdravstvene zaštite koji se u svojem radu susreću ili se mogu susresti s problemom maloljetničkih trudnoća i majčinstva, te je sudjelovalo njih ukupno 34.
U sklopu seminara održana su predavanja o raznim aspektima prevencije rizičnog spolnog ponašanja mladih, uzrocima i zdravstvenim rizicima maloljetničkih trudnoća, psihosocijalnim aspektima, kao i oblicima pomoći i podrške obiteljima koje su suočene s problemom maloljetničke trudnoće.

 

U Zagrebu, 26. studenog 2010., u hotelu Antunović održana je 7. konferencija udomitelja djece Hrvatske pod nazivom Mogućnosti specijaliziranog udomiteljstva u RH te promocija Priručnika za udomitelje u organizaciji Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.

Silvija Stanić iz Udruge roditelja „Korak po korak“ održala je predavanje na temu Udomiteljstvo maloljetnih trudnica i majki s djecom u sklopu kojeg su predstavljani rezultati nedavno provedenog istraživanja o maloljetničkim trudnoćama i roditeljstvu, kao i zaključci s Okruglog stola „Institucionalni i izvaninstitucionalni smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom“.

1.10.2010. godine u Udruzi roditelja „Korak po korak“ održan je Okrugli stol „Institucionalni i izvaninstitucionalni smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom – iskustva i preporuke“.
Cilj Okruglog stola bio je donijeti preporuke za unaprjeđenje smještaja izvan vlastite obitelji za maloljetne trudnice i majke s djecom. Tom prilikom predstavljeni su preliminarni rezultati istraživanja o maloljetničkim trudnoćama i roditeljstvu, provedenog u sklopu projekta "Analiza stanja i prijedlog smjernica za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva".

U Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, 17. rujna 2010. godine, održano je predavanje "Kako s djecom razgovarati o seksualnosti, ljubavi i vezama", namijenjeno stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola.
Predavanje je održano u okviru programa "Mama je mama - Zajedno za bolje", odobrenog i podržanog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a riječ je o nizu aktivnosti usmjerenih prevenciji rizičnog spolnog ponašanja djece i mladih. Program su predstavile socijalna pedagoginja Vlatka Vukšić, te psihologinja Jagoda Gauta.

Udruga roditelja „Korak po korak“ u suradnji s Uredom UNICEF–a za Hrvatsku provodi projekt pod nazivom Analiza trenutnog stanja i prijedlog smjernica za postupanje u slučajevima maloljetničkih trudnoća i roditeljstva. U sklopu projekta provodi se istraživanje o maloljetničkim trudnoćama i roditeljstvu, u kojemu sudjeluju svi Centri za socijalnu skrb, Obiteljski centri, Srednje škole i Učenički domovi na području cijele Hrvatske. To je ujedno i prvo istraživanje u Hrvatskoj, kojim se nastoji objediniti podatke i iskustva u radu s maloljetničkim trudnoćama i roditeljstvom u području obrazovanja, socijalne zaštite i obiteljske zaštite.

 

Projekt "Mama je mama" predstavljen je na Kongresu medicinskih sestara pod nazivom "Sestrinstvo: Lepeza različitosti" u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS), održanom od 15. do 18. svibnja 2010. godine u Zagrebu.

Na spomenutom kongresu održano je predavanje Maloljetničke trudnoće i majčinstvo – iskustva iz provedbe projekta "Mama je mama" u kojem su sudionice upoznate s ciljevima i aktivnostima projekta, kao i iskustvima i rezultatima iz dosadašnje provedbe aktivnosti.
Sudionice predavanja iskazale su poseban interes za ovu temu, te je uslijedila rasprava o maloljetničkim trudnoćama i majčinstvu, te specifičnostima vezanim uz ovu problematiku.

Tijekom 2009. godine u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj održana su tri Okrugla stola za stručnjake pod nazivom "Maloljetničke trudnoće i majčinstvo - otvorimo oči!"
Prvi Okrugli stol organiziran je u suradnji s u suradnji s Obiteljskim centrom Koprivničko-križevačke županije, 05.10.2009. u Domu mladih u Koprivnici. Sudjelovalo je 39 predstavnika osnovnih i srednjih škola, centara za socijalnu skrb, patronažne službe, školske medicine, primarne ginekološke zaštite, nevladinih udruga te predstavnici Koprivničko-križevačke županije.