MAMA JE MAMA – projekt za pružanje pomoći maloljetnim trudnicama i majkama

Projekt „Mama je mama“ nastao je 2005. godine kao odgovor na sve izraženije rizično spolno ponašanje mladih te pojavu maloljetničkih trudnoća i majčinstva.

Kroz aktivnosti projekta osobit naglasak stavlja se na:

  • Pružanje psihološke, pravne i druge potrebne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama i majkama kako bi se smanjila njihova ranjivost, olakšalo im se stjecanje socijalne i ekonomske sigurnosti te ih se osnažilo za aktivno i odgovorno preuzimanje roditeljske uloge.
  • Senzibiliziranje javnosti, a osobito nadležnih državnih institucija za probleme i potrebe maloljetnih trudnica i majki.
  • Educiranje stručnjaka iz područja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite o problemima maloljetnih trudnica i majki kao i oblicima pomoći i skrbi.
  • Educiranje roditelja o važnosti i načinima komunikacije s djecom o seksualnosti, ljubavi i vezama.

 

Provedba aktivnosti projekta „Mama je mama“ započela je krajem 2005. godine kada je uspostavljena suradnja s Materinskim odjelom Dječjeg doma Zagreb, kao i Caritasovim domom Savica te su pokrenute i prve aktivnosti.

Krajem 2005. godine pokrenuta je telefonska linija za pružanje pomoći maloljetnim trudnicama, majkama i svima koji se susretnu s problemom maloljetničke trudnoće. Linija pod nazivom „Mali telefon“ prva je telefonska linija u Hrvatskoj namijenjena pomoći maloljetnim trudnicama i majkama. U prvo vrijeme linija je otvorena tri puta tjedno, no kasnije započinje s radom svakim radnim danom od 12-14 sati.

Tijekom 2006. i 2007. godine nastavljeno je s provođenjem aktivnosti u Materinskom odjelu Dječjeg doma Zagreb i Caritasovom domu Savica, gdje se provodi savjetovanje i informiranje maloljetnih trudnica i majki. Također održavaju se i grupe podrške te male edukativne grupe kroz koje se nastoji unaprijediti znanja o zaštiti od spolno prenosivih bolesti i budućih neželjenih trudnoća, odgovornom roditeljstvu, njezi i odgoju djeteta. Sve aktivnosti provodi tim stručnjaka, psiholozi, socijalni radnici i liječnici ginekolozi.

U tom razdoblju izrađena je i izdana brošura samopomoći namijenjena maloljetnim trudnicama i majkama u kojoj stručnjaci iz područja medicine, psihologije i socijalne skrbi pružaju korisne savjete i informacije o svim relevantnim pitanjima vezanim uz prepoznavanje znakova trudnoće, tijek trudnoće, odnose sa roditeljima i partnerom, te mogućnostima ostvarivanja prava s područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite.

Aktivnosti se provode na području Grada Zagreba, no telefonski pozivi zaprimaju se i iz drugih regija Hrvatske.

Tijekom 2007. godine uspostavljena je suradnja s udrugama Klub trudnica i roditelja Split, Duga iz Zadra te udrugom Aktiva iz Zagreba te su aktivnosti projekta proširene i na područje Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Osim aktivnosti podrške, pokrenute su i aktivnosti usmjerene na prevenciju rizičnog spolnog ponašanja mladih.
Aktivnosti na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije nastavljaju se provoditi kao trogodišnji program pod nazivom „Zajedno za bolje“ financiran od strane Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa.

Tijekom 2008. godine zbog adaptacije prostora zatvoren je Materinski odjel Dječjeg doma u Nazorovoj, te je smještaj maloljetnih trudnica i majki s djecom moguć je jedino u Caritasovoj kući na Savici Šanci u Zagrebu. Također, dodatne poteškoće javile su se zbog vrlo ograničenih financijskih sredstava za provođenje projekta. U ovom razdoblju, provedba aktivnosti je otežana, a neke su aktivnosti poput grupa podrške i malih edukativnih grupa prestale s provođenjem.

U razdoblju od 2005-2008 godine projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, te donacijama od strane poslovnog sektora (RBA, Tau-online, Zagrebački holding i dr.).

Tijekom 2009. godine vrijednost programa prepoznaje i Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, te je započeta suradnja, a aktivnosti su proširene i na područje Koprivničko-križevačke i Karlovačke županije.

 

 

Izvještaj o provedbi projekta u 2009. godini