Udruga roditelja „Korak po korak“ provodi program MAMA JE MAMA s ciljem prevencije rizičnih ponašanja mladih te pružanja psihosocijalne pomoći i podrške maloljetnim trudnicama, roditeljima i njihovim obiteljima. Tijekom posljednjih desetak godina susreli smo se s brojnim djevojkama, a ponekad i mladićima koji su se obratili za pomoć, podršku ili savjet. Često se susrećemo s pitanjem – što im zapravo savjetujemo, na koji im način pomažemo kroz naše Savjetovalište, pa je i ovaj tekst nastao u želji da opišemo i približimo načela rada Savjetovališta MAMA JE MAMA. Naša temeljna načela su prije svega dostupnost informacija, sloboda samostalnog odlučivanja te uvažavanje prava na izbor.  Kroz program MAMA JE MAMA, Udruga roditelja „Korak po korak“ zalaže se za dostupnost informacija temeljenih na znanstvenim spoznajama. Savjetovatelji na programu osigurat će korisnicama informacije o reproduktivnom zdravlju, odgovornom spolnom ponašanju te dostupnim oblicima zaštite od neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti s ciljem prevencije rizičnih spolnih aktivnosti.

Prilikom suočavanja s trudnoćom koja je u vrijeme adolescencije često neplanirana, djevojke se suočavaju s nekoliko mogućnosti. Imaju mogućnost roditi i zadržati dijete, roditi i dati dijete na posvojenje te prekinuti trudnoću u skladu s važećom zakonskom regulativom. Kroz program MAMA JE MAMA, Udruga se zalaže za slobodu izbora, a Savjetovatelji osiguravaju korisnicama informacije o svim dostupnim mogućnostima, te imaju neutralan pristup. Oni se prema korisnicama odnose s jednakim uvažavanjem neovisno o izboru koji one donose i nipošto neće osuđivati njihov izbor.  Odgovornost je Savjetovatelja da informiraju korisnice o dostupnim mogućnostima, rizicima i opasnostima, zakonskim okvirima i relevantnim propisima, na neutralan način, te nastoje pomoći korisnici da sama pronađe najbolje rješenje za sebe i svoju situaciju. Naši Savjetovatelji nipošto ne savjetuju što je za neku djevojku najbolji izbor i ne nameću svoje stavove.  Savjetovatelji na programu su stručnjaci iz raznih područja, psiholozi, socijalni radnici, liječnici i pravnici, a po potrebi se mogu uključiti i drugi stručnjaci. Ovakva načela primjenjujemo i u direktnom radu s korisnicama, ali i prilikom suradnje sa drugim stručnjacima i institucijama uključenim u proces pružanja pomoći i podrške korisnicama. Smatramo da ovakvim pristupom omogućavamo mladim djevojkama da dobiju sve potrebne informacije, osnaže svoje resurse i pronađu rješenje koje će za njih biti najbolje.