Osnovna škola Bogumila Tonija u Samoboru, škola je sa gotovo 1300 učenika raspoređenih u matičnoj školi i dvije područne škole, te ima 48 razrednih odjeljenja. Od 2006. godine u njoj se provodi program pod nazivom „Škola otvorena roditeljima“. Vijeće roditelja sastavljeno od prestavnika roditelja svakog razrednog odjeljenja sastaje se jednom mjesečno za vrijeme trajanja školske godine. Odaziv roditelja je izuzetno velik, a roditelji zainteresirani za rad u Vijeću vlastitim angažmanom uvelike pridonose povećanju standarda učenika.

 

Odgajanje djece znak je nade. Pokazuje da ljudi imaju nadu za budućnost i vjeru u vrijednosti koje prenose sljedećoj generaciji. Stoga je odgovornost roditelja za njihovu djecu nezamjenjiv, suštinski dio društva. Roditelji ne smiju ostati sami u obnašanju te odgovornosti, niti u Europi današnjice niti u Europi sutrašnjice. U toj njihovoj zadaći pomažu im ljudi posvećeni obrazovanju, podržavaju ih socijalne institucije, a javne službe nude materijalnu i stručnu podršku.

 

Pojam roditeljstva relativno je jasno određen, a treba ga promatrati kao socijalni proces koji se događa unutar nekog karakterističnog prostora i vremena. Zajedno s promjenama u široj društvenoj zajednici mijenjaju se zadaci roditelja, a time se mijenja i definicija roditeljstva. Demografske promjene, povijesni događaji, kulturne norme i vrijednosti, razvoj i promjene u obitelji uvjetuju promjene u poimanju roditeljstva i zadataka koji se postavljaju pred roditelje.

 

Vijeće roditelja je tijelo u kojem sudjeluju roditelji učenika škole. Ustrojava se na početku školske godine, kada roditelji učenika svakog razrednog odjela biraju između sebe svog predstavnika. Vijeće roditelja bira između sebe predsjednika i zamjenika predsjednika.  Također, Vijeće roditelja predlaže svog člana u Školski odbor.

 

Odgoj djeteta jedna je od najvažnijih zadaća koju ćemo ikada imati - i zasigurno jedna od najtežih. Svakodnevno se suočavamo s brojnim pitanjima koja su složena i za nas i za našu djecu. Da bi dijete odraslo u neovisnu i odgovornu osobu, potrebno mu je pružiti toplinu, ali i nadzor nad ponašanjem. Koliko je god važno da dijete osjeti da je voljeno i prihvaćeno, ono mora razumjeti i pravila ponašanja, te vjerovati da će roditelji zahtijevati da se ona poštuju.

Svaki roditelj bi trebao, dogovorom, pohvalama, upućivanjem lijepih riječi pokazati djetetu da ga prihvaća i da je voljeno. Nerazumijevanje, agresivan stav prema djetetu, te zanemarivanje djetetovih potreba ostavlja negativne posljedice kako na razvoj djeteta tako i na interakciju dijete – roditelj.

Općenito gledajući, strah je razumljiva reakcija na opasnu situaciju. On je ljudskom rodu omogućio očuvanje života jer nas je u životno opasnim situacijama tjerao na bijeg i obranu. Iako je strah kod ljudi sasvim normalna pojava, on nam ponekad onemogućava da normalno funkcioniramo.

 

Potkategorije