Odgajanje djece znak je nade. Pokazuje da ljudi imaju nadu za budućnost i vjeru u vrijednosti koje prenose sljedećoj generaciji. Stoga je odgovornost roditelja za njihovu djecu nezamjenjiv, suštinski dio društva. Roditelji ne smiju ostati sami u obnašanju te odgovornosti, niti u Europi današnjice niti u Europi sutrašnjice. U toj njihovoj zadaći pomažu im ljudi posvećeni obrazovanju, podržavaju ih socijalne institucije, a javne službe nude materijalnu i stručnu podršku.

 

Mnogi ljudi pridonose podizanju djece u društvu, djeca ne rastu u izolaciji već u središtu stvarnog svijeta. Odrastanje je stoga mnogo više od obrazovanja, ali je gotovo nemoguće bez napora koje čine škole. Obostrana podrška i poštovanje za odgovornost roditelja i škola preduvjet je za podizanje djece u naše doba.


Na kraju smo 1992.

Nade mnogih ljudi u Zapadnoj i Istočnoj Europi zasnivaju se na novoj suradnji na našem kontinentu, vode ka povećanom jedinstvu i zajedničkom identitetu. Današnji mladi ljudi bit će građani Europe sutrašnjice, svaki sa svojom zasebnim duhovnim i kulturnim zaleđem, svaki sa svojim zasebnim talentima i očekivanjima. Za njih i za nas mi zahtijevamo demokratsku Europu, koja će nastaviti pozdravljati svoju različitost kao izvor svoje inspiracije.

Obrazovanje i školovanje u Europi treba se usredotočiti na ovaj cilj.

Želimo li ostvariti taj cilj, roditelji moraju raditi zajedno: u školi, sa školom, ali također i na europskoj razini i u nacionalnim udrugama. Uzajamna inspiracija i rast prema europskoj solidarnosti naši su ciljevi.

Evropska udruga roditelja (European Parents Association - EPA) smatra ovo svojim «biti ili ne biti».

No, potrebno je i više.

Roditelji u Europi imaju pravo računati na poštovanje svoje uloge prvih poučavatelja mladih. To znači poštovanje njihovih roditeljskih dužnosti i isticanje njihove zadaće  prvih poučavatelja svoje djece kao i podršku od strane predanih ljudi u obrazovanju i društvu u cjelini za njihove obrazovne napore.

EPA želi formulirati ovu filozofiju u deklaraciji principa, «Prava i dužnosti roditelja u Europi». Pozivamo Europsku komisiju i Savjet ministara, Europski parlament i Vijeće Europe da podrži ovu povelju i pridruži nam se u njezinoj realizaciji.PRAVA I DUŽNOSTI RODITELJA U EUROPI

 

1.
Pravo je roditelja odgajati svoju djecu bez diskriminacije  zbog boje njihove kože, njihovog etničkog porijekla, nacionalnosti, vjerovanja, spola ili ekonomskog položaja.
Dužnost je roditelja odgajati svoju djecu prenoseći im osjećaj odgovornosti jednih za druge i za humani svijet.

2.
Pravo je roditelja priznavanje njihovog prvenstva kao poučavatelja svoje djece.
Dužnost je roditelja odgajati djecu na odgovoran način i ne zanemarivati ih.

3.
Pravo je roditelja imati slobodan i potpun pristup propisanom obrazovnom sustavu za svoju djecu na osnovi njihovih potreba, talenata i  odlika.
Dužnost je roditelja ponašati se kao partneri školi u obrazovanju svoje djece.

4.
Pravo je roditelja imati pristup svim informacijama obrazovnih institucija koje se tiču njihove djece.
Dužnost je roditelja dati školi svoje djece sve informacije relevantne za postizanje obrazovnih ciljeva na kojima zajednički rade.

5.
Pravo je roditelja birati obrazovanje koje je najbliže njihovim uvjerenjima i vrijednostima koje drže važnima za odgoj svoje djece.
Dužnost je roditelja činiti dobro informirane i savjesne izbore o obrazovanju koje bi njihova djeca trebala dobiti.

6.
Roditeljsko je pravo poštivanje, od strane propisanog obrazovnog sustava, duhovnog i kulturnog zaleđa poduke koju daju svojoj djeci.
Dužnost je roditelja odgajati svoju djecu da poštuju i prihvaćaju druge ljude i njihova uvjerenja.

7.
Pravo je roditelja utjecati na politiku koju primjenjuje škola njihove djece.
Dužnost je roditelja angažirati se u školi svoje djece kao vitalnom dijelu lokalne zajednice.

8.
Pravo je roditelja i njihovih udruga biti aktivno konzultirani o obrazovnoj politici prosvjetnih vlasti na svim razinama.
Dužnost je roditelja podržavati demokratske predstavničke organizacije na svim razinama koje predstavljaju njih i njihove interese.

9.
Pravo je roditelja dobiti javnu materijalnu pomoć kako bi uklonili financijske zapreke u pristupu obrazovanju za svoju djecu.
Dužnost je roditelja posvetiti se, vremenski i osobno, svojoj djeci i njihovoj školi radi podrške njezinim naporima u postizanju obrazovnih ciljeva.

10.
Pravo je roditelja da im prosvjetne vlasti osiguraju visoko kvalitetnu obrazovnu ponudu.
Dužnost je roditelja pomoći jedni drugima kako bi poboljšali svoje vještine prvih poučavatelja i partnera u odnosu dom - škola.