Pojam roditeljstva relativno je jasno određen, a treba ga promatrati kao socijalni proces koji se događa unutar nekog karakterističnog prostora i vremena. Zajedno s promjenama u široj društvenoj zajednici mijenjaju se zadaci roditelja, a time se mijenja i definicija roditeljstva. Demografske promjene, povijesni događaji, kulturne norme i vrijednosti, razvoj i promjene u obitelji uvjetuju promjene u poimanju roditeljstva i zadataka koji se postavljaju pred roditelje.

 


Brojne društvene promjene obilježavaju kontekst u kom se odvija suvremeno roditeljstvo. Između ostalog, roditeljima i stručnjacima izazov predstavljaju i sve prisutnija nova shvaćanja prirode djeteta i roditeljstva kao i novi pogledi na prirodu procesa socijalizacije. Dijete se danas više ne vidi samo ili prvenstveno kao "budući čovjek" već kao aktivna i kreativna osoba sa svojim sadašnjim životom.

UN-ova Konvencija o pravima djeteta dominira suvremenim razmišljanjima o djeci i o njihovim pravima. Konvencija preispituje vjerovanje i praksu da roditelji imaju apsolutna prava nad svojom djecom. Štoviše, s obzirom na roditeljstvo, premješta naglasak s roditeljskog autoriteta na roditeljsku odgovornost.
Shvaćanje djeteta kao aktivnog, kompetentnog i sposobnog, ulogu roditelja vidi u tome da olakšaju ili omoguće djetetu da ostvaruje svoja prava, pružajući usmjeravanje u skladu s djetetovim rastućim mogućnostima. Roditeljske odgovornosti stoga uključuju zadovoljavanje temeljnih potreba djeteta, osiguravanje djetetove sigurnosti, pružanje emocionalne topline, poticaja i poticajnih uvjeta za učenje i razvoj, stabilnosti te usmjeravanje i postavljanje granica.

Odgoj djeteta jedna je od najvažnijih zadaća roditelja i zasigurno jedna od najtežih. Roditelji se svakodnevno suočavaju s brojnim pitanjima koja su složena i za njih i za njihovu djecu. Da bi dijete odraslo u neovisnu i odgovornu osobu, potrebno mu je pružiti toplinu, ali i nadzor nad ponašanjem. Koliko je god važno da dijete osjeti da je voljeno i prihvaćeno, ono mora razumjeti i pravila ponašanja, te vjerovati da će roditelji zahtijevati da se ona poštuju. U tom zahtjevnom procesu svi roditelji trebaju potporu.

Udruga roditelja nastoj potaknuti roditelje na aktivno, pozitivno i odgovorno roditeljstvo; roditeljstvo u najboljem interesu djeteta, te im pružiti potrebnu pomoć i podršku u izazovnim situacijama.

Izvor: Roditeljstvo u suvremenoj Europi - pozitivan pristup