Osnovna škola Bogumila Tonija u Samoboru, škola je sa gotovo 1300 učenika raspoređenih u matičnoj školi i dvije područne škole, te ima 48 razrednih odjeljenja. Od 2006. godine u njoj se provodi program pod nazivom „Škola otvorena roditeljima“. Vijeće roditelja sastavljeno od prestavnika roditelja svakog razrednog odjeljenja sastaje se jednom mjesečno za vrijeme trajanja školske godine. Odaziv roditelja je izuzetno velik, a roditelji zainteresirani za rad u Vijeću vlastitim angažmanom uvelike pridonose povećanju standarda učenika.

 

U proteklom vremenu organizirano je nekoliko akcija uređenja prostora škole i njezinog okoliša, nekoliko inicijativa prema društvenim strukturama Grada i same škole, peticija za prenamjenu vojarne Taborec i sl. Roditelji područne škole Farkaševac u vlastitoj su organizaciji i o vlastitom trošku uredili dvije postojeće učionice i prenamijenili  jednu prostoriju u novu učionicu. Obojali su zidove, postavili trakaste zavjese, očistili i uredili ostale prostorije  same škole, promjenili rasvjetu u učionicama te za to izdvojili preko 6.000,00 kuna i velik broj radnih sati. Škola i ravnatelj uključili su se u akciju te postavili klimatizaciske uređaje i sudjelovali su i u dijelu troškova za nabavku potrebnog materijala.

Roditelji su pokrenuli i niz inicijativa kao na primjer: - produženi boravak i za učenike trećeg razreda (do sada je bilo samo za prve i druge razrede), a nadamo se od jeseni i mogučnosti polaska četvrtih razreda; - kupovina ormarića za garderobu za svakog učenika (nije realizirano); - apel za promjenu krovišta Područne škole Mirnovec koje je bilo u kritičnom stanju (realizirano pod zimskim praznicima), - izgradnja igrališta kod iste P.Š. u suradnji s mjesnim odborima te izgradnja nogostupa i ograde ispred škole; - suradnja sa stručnom službom pri donošenju novog kućnog reda škole (od nove školske godine); - postavljanje leda odnosno klizališta u Gradu Samoboru (rekreativno za učenike po simboličnim cijenama – Odmorko); - oformljena je radna grupa koja ima zadatak komunikacije i suradnje s Uredom za školstvo i brigu za mlade, a sve u cilju poboljšanja kvalitete učeničkog standarda, dodatnih sadržaja kako sportskih tako i intelektualnih i društvenih; poboljšanje kvalitete prehrane u školi za što postoje realne šanse od početka iduće školske godine. Ovakvih i sličnh akcija i inicijativa bilo je mnogo u ove dvije godine a nadamo se da će ih biti i više u nadolazećem periodu.

Na kraju školske godine 2007/2008 pokrenuta je i inicijativa za potpisivanje peticije za prenamjenu bivše vojarne Taborec za potrebe osnovne škole B. Toni, a radi sve većeg pritiska na upisnu kvotu škole koja sada radi s 110% svojih mogućnosti tj. U svakom razredu je do 32 učenika, radi se u dvije smjene. Kada bi morali upisati samo 5% više učenika u slijedećoj školskoj godini rad se više ne bi mogao organizirati na taj način i moralo bi se raditi u tri smjene što je u suprotnosti sa preporukama Ministarstva i EU. Učenici bi prenamjenom vojarne dobili i prostorije za izvođenje programa produženog boravka u nižim razredima, blagavaonu i mogučnost toplog obroka (sada samo suha hrana), knjižnicu i čitaonicu te prostorije za učenje, kvalitetniju informatičku učionicu (većeg kapaciteta) i još niz sadržaja za koje su sada zakinuti zbog premalo prostora, a previše upisanih učenika. Škola je stara 35 godina te ove godine slavi svoju obljetnicu kojom prilikom će biti izdana i monografija škole, a u čiju realizaciju su se uključili i roditelji te i bivši učenici škole. Iako je vremešna na njezinom obnavljanju i usavršavanju sustavno se radi kako bi standard učenika bio na što višem nivou, a suradnja škola i roditelja je velika.

Uvjereni smo da znanjem i stručnošću profesora, angažmanom stručne službe, roditelja i učenika posebno, naši učenici postižu izuzetne rezultate i zapažen uspijeh iz niza predmeta na raznim natjecanjima od regionalnih do državnih. Hvala svim učenicima, roditeljima,  učiteljima i stručnoj službi škole Bogumila Tonija na dosadašnjoj suradnji.