Udruga roditelja "Korak po korak" je neprofitna organizacija koja sredstva za provedbu aktivnosti, najvećim dijelom osigurava od raznih donatora i sponzora putem objavljenih natječaja.

U financiranje našeg rada mogu se uključiti gotovo svi: institucije, privatne tvrtke, organizacije i građani. Moguće je financirati pojedini dio projekta posebno, projekt u cjelini ili rad Udruge općenito.

 

Zahvaljujemo svim našim dosadašnjim donatorima:

BNP Paribas Cardif Hrvatska
CNF-CEE
Europska unija 
Grad Čakovec
Grad Gospić
Grad Koprivnica
Grad Osijek
Grad Pakrac
Grad Pula
Grad Rijeka
Grad Split
Grad Šibenik
Grad Velika Gorica
Grad Vukovar
Grad Zagreb - gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Grad Zagreb - gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Grad Zagreb - gradski ured za zdravstvo 
HEP
HVB Splitska banka
Institut Otvoreno društvo
Koprivničko-križevačka županija
Ličko-senjska županija
Mark Medical d.o.o.
Međimurska županija
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Osječko-baranjska županija
Primorsko-goranska županija
Raiffeisen banka
Saint Hills
UNICEF - Ured za Hrvatsku
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
Ured za udruge Vlade RH
Zadarska županija
Zagrebačka županija
Zagrebački holding