CAP (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) program je  primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. 

Njegovi ciljevi su:

  • Smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kvalitetnim informiranjem i poučavanjem učinkovitim prevencijskim strategijama.
  • Potaknuti lokalnu zajednicu da sprječavanje nasilja među ljudima, a posebno zlostavljanja djece, prepozna kao svoj važan cilj i nastojanje.
  • Potaknuti obrazovne institucije na sustavan pristup prevenciji zlostavljanja djece.

CAP program ima nekoliko varijanti (kurikuluma) koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste pristup edukacije o prevenciji na 3 razine:

  • edukacija osoblja odgojno obrazovne ustanove
  • edukacija roditelja/skrbnika
  • edukacija djece.

Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. Svi CAP-ovi programi polaze od stava da nasilje predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.

EDUKACIJA ODRASLIH prethodi  radionici za djecu. Upoznaju se sa prevencijskim i osnažujućim strategijama koje će djece učiti na svojim radionicama i kako najučinkovitije te strategije podržati u školi, kod kuće i u zajednici. Predavanje za osoblje škole/vrtića namijenjeno je svim zaposlenicima u ustanovi, jer svi trebaju biti temeljito upoznati s problemom zlostavljanja djece i kako im pomoći da sačuvaju svoju sigurnost. Predavanje uključuje: prikaz problema i aktualne statistike o zlostavljanju, pitanje o tome tko i zašto zlostavlja djecu, pokazatelje/simptome koji se najčešće vide kod zlostavljane djece, prikaz vještina komunikacije s djecom koja su možda zlostavljana, osvrt na zakonske odredbe u pogledu prijavljivanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, te detaljno objašnjenje radionice za djecu. Predavanje za roditelje uključuje slične informacije kao i za osoblje: prikazuje statističke podatke i neka najčešća kriva tumačenja o zlostavljanju, daje pregled zakonskih odredbi oko prijavljivanja zlostavljanja te načina kako identificirati zlostavljano dijete. Roditelji dobivaju materijal (brošure) za korištenje kod kuće s djecom. Upoznaju se s izvorima pomoći u zajednici za slučaj potrebe. Detaljno im se objašnjava radionica s djecom.

 EDUKACIJA DJECE

U svakoj radionici djeca se poučavaju sljedećim osnažujućim vještinama:

  • zalaganje za sebe
  • podrška vršnjaka
  • reći odrasloj osobi od povjerenja

Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava, usredotočujući se na napad vršnjaka, napad nepoznate odrasle osobe (pokušaj odvlačenja, otmice) i napad poznate odrasle osobe.Kroz vođenu grupnu raspravu, priče i igranje uloga, djeca uče strategije kojima će se zaštiti i ostati sigurni, jaki i slobodni.

 Osnovni CAP

Radionica za djecu traje oko 60 minuta a vode je 3 CAP pomagača. Koristeći igranje uloga i vođenu grupnu raspravu, razredna radionica ima za cilje pružiti djeci kompetencije za prepoznati potencijalno opasne situacije i učinkovito koristiti opcije koje su im dostupne u datoj situaciji. CAP naglašava zalaganje za sebe, podrška vršnjaka i razgovor s odraslom osobom od povjerenja kao prevencijske strategije. Pitanju napada pristupa se u okviru osnovnih ljudskih prava. Nakon uvodne rasprave o ‘pravima’ slijede 3 igrokaza, a nakon svakog igrokaza rasprava. Ova 3 igrokaza predstavljaju najčešća iskustva napada koja djeca mogu susresti: dijete protiv djeteta (nasilničko ponašanje), odrasla nepoznata osoba protiv djeteta i napad koji uključuje odraslu osobu koju dijete poznaje. Igrokazi se koriste kako bi se djeci pružile situacije u kojima mogu razmotriti različite uspješne strategije. Svaki se igrokaz igra dva puta. Prvi puta dijete je prikazano kao žrtva nasilja. Nakon rasprave (brainstorming), igrokaz se igra ponovno, ovaj puta kao ‘uspješna priča’ u koju se uključuju sve pozitivne prevencijske strategije do kojih se došlo. Djeci se daje prilika da sudjeluju u podržavajućim ulogama kako bi vježbala pozitivno ponašanje. Ove igrokazi  izvode certificirani odrasli CAP pomagači. Oni nikad ne dozvoljavaju djeci koja sudjeluju u radionici da igraju negativnu ili zastrašujuću ulogu, bez obzira što se radi samo o glumi. U završnom igrokazu, razredna učiteljica se poziva da glumi samu sebe kao podržavajuću odraslu osobu koja će odgovoriti na dječju molbu za pomoć. Ovaj igrokaz daje djeci priliku vizualizirati što bi se dogodilo ako bi trebali razgovarati s nekim o problemu. On daje jasnu poruku djeci da su njihovi učitelji brižni i tu su da im pruže podršku. Radionica završava kratim ponavljanjem naučenih prevencijskih strategija i informacijom djeci da će im odmah nakon radionice CAP pomagači biti dostupni za individualni razgovor. Iskustvo je pokazalo da mnoga djeca nakon radionice žele razgovarati o različitim stvarima. Naglasak je ovdje prvenstveno na učvršćivanju vještina naučenih na razrednoj radionici i jačanje njihovog vjerovanja da imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni. Učitelji tijekom obučavanja osoblja dobivaju upute kako s učenicima ponavljati naučene prevencijske strategije, kako bi ih djeca učvrstila i lakše koristila.

Predškolski CAP

Sadržaj radionica za predškolsku djecu isti je kao i u Osnovnom CAP-u, ali se predstavlja kroz 3 uzastopna dana u trajanju po pola sata. Razvojna primjerenost postiže se korištenjem fotografija, igrokaza i vođene grupne rasprave kako bi se djeca poučila pitanjima osobne sigurnosti. Osim toga, pripremljene odgajateljice (obučavanje osoblja) provode prethodnu pripremu djece kroz različite igrovne aktivnosti sa ciljem bogaćenja rječnika, kako bi djeca dobro razumjela sve ključne pojmove o kojima će biti riječi na radionicama. Nakon radionica slijedi vrijeme za individualni razgovor s CAP pomagačicama gdje se utvrđuju naučene strategije i djeca iznose svoja iskustva. Ponavljanje CAP strategija odgajateljice uključuju u različite svakodnevne aktivnosti odgojnih skupina.        

TeenCAP

Adolescenti su visoko rizična populacija za nasilje i zlostavljanje. Dvostruko su češće od odraslih žrtve nasilnih kriminalnih djela od odraslih i izloženiji su nasilju više od bilo kojeg drugog dijela populacije. TeenCAP radionice za učenike adolescente nude strategije za prevenciju tog nasilja. Radionice vode 2 certificirana voditelja, kroz 3 uzastopna dana po jedan školski sat. Radionice uključuju raspravu o osobnim sigurnosnim pravima, vrste napada i efikasne strategije za snalaženje u mnogim potencijalno opasnim situacijama. 

SN (Special Needs) CAP

Djeca s teškoćama u razvoju posebno su ranjiva skupna za sve oblike zlostavljanja, kako od strane vršnjaka tako i odraslih. Djeci s intelektualnim teškoćama najčešće nedostaju socijalne, kognitivne i/ili jezične sposobnosti da se obrane i založe za sebe, donesu informirane odluke, razumiju posljedice i komuniciraju u situacijama kad su im osobne granice ugrožene. Radionice se provode kroz pet dana pri čemu CAP tim najuže surađuje s razrednim učiteljem/ učiteljicom u poučavanju djece poimanju tijela, prepoznavanju prava koja se odnose na tijelo i razvijajući samopouzdanje i nezavisnost. Prvi i peti dan s djecom radi razredni učitelj/učiteljica, a drugi, treći i četvrti dan CAP tim.