4. i 5. studenog 2016. održan je Teen CAP seminar na kojem je sudjelovala 31 stručna suradnica i učiteljica s područja grada Gospića i okolice te Ličko - senjske i Primorsko - goranske županije. Seminar sufinnacirao Grad Gospić, a održan je u OŠ dr. Franje Tuđmana u Ličkom Osiku. Seminar su vodile Teen CAP trenerice Lidija Bregant Jelić i Dijana Toljanić, a trenerica Vesna Orešković preuzela je odgovornost za organizaciju seminara i podršku voditeljicama.

Prema evaluacijskom izvješću voditeljica, seminar je odlično organiziran te je u potpunosti ispunio očekivanja sudionika, koji sadržaj seminara opisuju kao kvalitetan i primjenjiv pa čak i izuzetno dobar. Sudionice su aktivno participirale u svim aktivnoostima tijekom seminara te su iskazale interes i za druge varijante CAP programa (Osnovni, Predškolski i CAP za djecu s teškoćama).