U petak 18.2. i subotu 19.2.2011. održan je TeenCAP seminar u Osnovnoj školi Gornja Vežica u Rijeci. TeenCAP je program primarne prevencije zlostavljanja namijenjen populaciji adolescenata. Predstavlja varijantu CAP programa, jednog od najboljih preventivnih programa u svijetu. Na seminaru je sudjelovalo 26 osoba, djelatnika osnovnih škola iz Grada Rijeke i Primorsko – goranske županije. Predavačice na seminaru bile su trenerice za Teen CAP program, Tanja Tuhtan-Maras, psihologinja i Sanja Brajković, psihologinja.