U Osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu od 26. do 27. studenoga 2010. godine održan je seminar za primjenu TeenCAP programa prevencije zlostavljanja adolescenata. TeenCAP program predstavlja varijantu CAP programa, jednog od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih preventivnih programa u svijetu. Glavni ciljevi TeenCAP programa su povećati informiranost zajednice o problemu nasilja nad adolescentima, pružiti adolescentima znanja i vještine za postupanje u opasnim situacijama te utjecati na mijenjanje stavova i vjerovanja koji leže u pozadini nasilništva.

 

Na seminaru je sudjelovala 41 osoba, većinom djelatnici osnovnih škola Grada Zagreba. Predavačice na seminaru bile su trenerice za CAP program: Elvira Nimac, psihologinja, i Sanja Brajković, psihologinja.
Seminar je održan uz financijsku potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.