Udruga “Korak po korak” održala je u knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu tribinu povodom Svjetskog dana prevencije nasilja nad djecom (19.11.) kao i Međunarodnog dana djeteta (20.11.) čime se nastoji skrenuti pozornost na problem nasilja nad djecom koje uključuje tjelesno kažnjavanje djece, dječju prostituciju i pornografiju, ekonomsko iskorištavanje djece kroz ilegalni rad ili prosjačenje, međuvršnjačko nasilje te, u današnje vrijeme sve češće, nasilje putem Interneta. 

Na tribini je posebno naglašena važnost prevencije nasilja nad djecom s posebnim potrebama koja su izuzetno ranjiva skupina jer teže prepoznaju potencijalno opasne situacije i teže primjenjuju metode samoobrane. Centri za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek” i “Goljak” provode CAP program sa slijepom i slabovidnom djecom te s djecom s tjelesnim poteškoćama. Pravodobna prevencija i edukacija najučinkovitija je mjera borbe protiv nasilja. Udruga roditelja “Korak po korak” već 14 godina u Republici Hrvatskoj provodi CAP program prevencije nasilja nad djecom. Tribinu je otvorila Marinka Bakula Anđelić, iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koji podržava provedbu CAP programa. Na tribini su govorile Gorana Hitrec, ispred Udruge "Korak po korak", Ida Poljan iz COO "Vinko Bek", Mirta Bartolović iz COO "Goljak" te Valerija Novak iz Medijske tvornice. Tribinu je moderirala Marina Trbus, voditeljica CAP programa.