Special Needs CAP je program primarne prevencije zlostavljanja namijenjen djeci s lakšim intelektualnim teškoćama.

Djeca s teškoćama u razvoju posebno su ranjiva skupina za sve oblike zlostavljanja, kako od strane vršnjaka tako i odraslih. Djeci s intelektualnim teškoćama najčešće nedostaju socijalne, kognitivne i/ili jezične sposobnosti da se obrane i založe za sebe, donesu informirane odluke, razumiju posljedice i komuniciraju u situacijama kad su im osobne granice ugrožene.

Kao i u ostalim varijantama CAP programa, program se realizira u 3 koraka: najprije se održi predavanje za cjelokupno osoblje ustanove, potom predavanje za roditelje, i na kraju radionice za djecu. Radionice za djecu provode se kroz pet dana pri čemu CAP tim najuže surađuje s razrednim učiteljem / učiteljicom u poučavanju djece o poimanju tijela, prepoznavanju prava koja se odnose na tijelo i razvijajući samopouzdanje i nezavisnost.