Provedbom Osnovnog CAP seminara u Dubrovniku, 23. i 24.8.2016. godine osnažili smo CAP mrežu na samom jugu Hrvatske. Na seminaru je educirano 29 odgojno-obrazovnih djelatnika s područja Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Zahvaljujemo Gradu Dubrovniku na podršci te Osnovnoj školi Lapad na organizaciji. Seminar su vodile Tanja Rončević i Bojana Čengija. Svim educiranim CAP timovima želimo uspješnu provedbu CAP programa.