Seminar za provedbu Osnovnog CAP programa održan je u Osnovnoj školi Cvjetno naselje u Zagrebu 11. i 12. siječnja 2018. godine. Na seminaru su sudjelovale ukupno 42 polaznice, djelatnica osnovnih škola iz Grada Zagreba i okolice te Sisačko-moslavačke županije. Ovim seminarom ojačali smo CAP timove u Zagrebu i proširili CAP mrežu na području Sesveta. Polaznici su izrazili zadovoljstvo sudjelovanjem na seminaru i visoku motiviranost za provedbu. Seminar su vodile naše dugogodišnje koordinatorice i nove trenerice Maja Lisska i Dubravka Vulić.